Fiske i Hunnselva

Fiskekortet i Hunnselva gjelder fra Vestbakken kraftstasjon til Breiskallen.

Arter

 • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Vestre Toten Jeger & Fiskeforening

Per Erik Svenskerud

98239832

per-sven@online.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskeutvalget i VTJFF har det fulle ansvaret for driften av Hunnselva,
gjennom en avtale med Hunnselva grunneierlag.

Fiskekvoter

Ørret mindre enn 20 cm. og større enn 35 cm. skal settes ut igjen i elva uansett tilstand.

Maks uttak pr. døgn pr. fisker er 1 ørret, unntagen i fluesona der all fisk skal settes tilbake.

Mer detaljert beskrivelse

Hunnselva er det nest største sidevassdraget til Mjøsa, og nedbørsfeltet strekker seg fra Lygna i sør til Gjøvik og Vardal i nord. Den er av de få elvene i Norge som renner nordover. Tilsig fra humusbrunt vann fra myrer og små skogstjern i vest og fra kalkholdig bekker og vann på østsida, gjør vassdraget næringsrikt.

Elva renner ut i Mjøsa gjennom Gjøvik sentrum.

For ytterligere og nyttig informasjon om vassdraget, kan du besøke vår hjemmeside her.

 

Fiskeregler

Gjeldende fiskeregler for Hunnselva

Reglene gjelder for fiskeseongen 2023 og går fra Vestbakken Kraftstasjon til Breiskallen.

Fiskere plikter å sette seg inn regelverket man finner vedlagt under

FISKEREGLER HUNNSELVA

 

 • 01 Fiske er kun tillatt i perioden 10.mai tom. 10.september.

 

 • 02 Fiske skal kun utøves i tidsperioden 08:00 tom 24:00. All nattfiske er forbudt.

 

 • 03 Barn og unge under 16 år fisker gratis.

 

 • 04 Knuteløs håv er påbudt fiskeredskap.

 

 • 05 Mothakeløse kroker skal benyttes, eller at du klemmer ned mothaken på kroken.

 

 • 06 All form for streamerfiske er forbudt i elva.

 

 • 07 Fangstbegrensning på størrelse og antall
 • Ørret mindre enn 20 cm. skal settes ut igjen i elva uansett tilstand.
 • Ørret større enn 35 cm. skal settes ut igjen i elva uansett tilstand.
 • Maks uttak pr. døgn pr. fisker er 1 ørret.
 • I fluesona skal all fisk uansett tilstand settes tilbake til elva.

 

 • 08 Fiskesoner

 

            Strekningen Vestbakken kraftstasjon nedstrøms til utløp Reinsvolldammen

 • Alt fiske skal foregå som sportsfiske.
 • Tillat er mark, spinner eller flue.
 • Wobbler og all annen redskap er forbudt.

 

Reinsvolldammen nedstrøms tom. Blekkdammen

 • Fluefiskesone
 • Kun tillat med flue og fluestang.
 • Maks størrelse på fluekrok #10.
 • All ørret skal uansett tilstand settes tilbake til elva.

 

Nedstrøms Blekkdammen tom. Breiskallbrua

 • Alt fiske skal foregå som sportsfiske
 • Tillat er mark, spinner eller flue.
 • Wobbler og all annen redskap er forbudt

 

 • 09 Fiskekort og legitimasjon skal medbringes under fiske og fremvises på forlangende av oppsynspersonell.

 

 • 10 Hver fisker er selv pliktig til å sette seg inn i gjeldende fiskeregler og fiskesoner.

 

 • 11 Overtredelser av denne forskrift er straffbart, jamfør § 49 i lov om laksefiske og innlandsfiske mv.

            Overtredelse vil føre til bortvisning fra elva og anmeldelse til politi.

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud