Fiske i Hunnselva

Fiskekortet i Hunnselva gjelder fra Vestbakken kraftstasjon til Breiskallen.

Arter

  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Fiskeutvalget i VTJFF har det fulle ansvaret for driften av Hunnselva,
gjennom en avtale med Hunnselva grunneierlag.

Kontakt oss

Vestre Toten Jeger & Fiskeforening

Per Erik Svenskerud

98239832

per-sven@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Ørret mindre enn 20 cm. og større enn 35 cm. skal settes ut igjen i elva uansett tilstand.

Maks uttak pr. døgn pr. fisker er 1 ørret, unntagen i fluesona der all fisk skal settes tilbake.

Mer detaljert beskrivelse

Hunnselva er det nest største sidevassdraget til Mjøsa, og nedbørsfeltet strekker seg fra Lygna i sør til Gjøvik og Vardal i nord. Den er av de få elvene i Norge som renner nordover. Tilsig fra humusbrunt vann fra myrer og små skogstjern i vest og fra kalkholdig bekker og vann på østsida, gjør vassdraget næringsrikt.

Elva renner ut i Mjøsa gjennom Gjøvik sentrum.

For ytterligere og nyttig informasjon om vassdraget, kan du besøke vår hjemmeside her.

 

Fiskeregler

Gjeldende fiskeregler for Hunnselva

Reglene gjelder for fiskeseongen 2014 og går fra Vestbakken Kraftstasjon til Breiskallen.

Fiskere plikter å sette seg inn regelverket man finner vedlagt under

Vedlagte filer

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud