Fiske i Espedalsvatnet - Stang og isfiske

Flott fiske i Espedalen, som strekker seg nordover fra Vestre Gausdal langs Fylkesveg 255, også kalt Bjørnsonvegen, mot Skåbu og Jotunheimvegen,og er en del av Gudbrandsdalens vakreste fjellområder.

Arter

  • Ørret
  • Sik
  • Brunørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Espedalen Fiskesameige

Lars Eggen

91617080

eggenlars@me.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Om sommeren er det fine muligheter for fotturer i variert terreng eller sykkelturer langs Espedalsvannet.  Rundt Espedalsvannet er det laget en sykkelsti på ca. 25 km. For de som ønsker å prøve fiskelykken er det gode muligheter til det i Espedalsvannet. Der kan du fiske etter ørret og sik med stang og oter.  Det er ikke tillatt med motorbåt (unntak for næringsfiske), men elektrisk motor kan brukes. En rotur på Espedalsvannet vil være vel så hyggelig og opplevelsesrik.

 

Espedalen blir i mange sammenhenger kalt ”Vår vennlige villmark”, dette på grunn av sitt særpreg som dalen har greid å beholde. Naturopplevelsene er mange og kan ikke måles ved bare å se, de må oppleves.

 

Espedal Fiskesameige startet et kultiveringsarbeid i Espedalsvannet i 1999. Vannet har hatt, og har, for stor bestand av sik og i 1999 startet vi med utfisking og registrering av fangster. I 2001 anskaffet vi storruser til dette formålet, og siden starten har det vært tatt ut rundt 3000 kg. sik hvert år. Stort sett all ørret som fanges i rusene blir satt uskadd ut igjen. Vi har flere ørretstammer i vannet, bl.a. en storørretstamme som går over til småfiskdiett i 3-årsalderen og vokser da veldig fort. (Se bildene på salgssiden) Vi har tatt ut noen få eksemplarer av denne stammen til alders og vekstanalyse, og det viser seg at de har vokst med 15 - 20 cm. pr. år! Disse fiskene er derfor ikke svært gamle. Fra 6 -12 år litt avhengig av størrelsen. Denne stammen er uten tvil til stor hjelp i kultiveringsarbeidet, for det har vist seg at de beiter hardt på småsiken. Vårt mål er å gi denne storørretstammen så gode vilkår som mulig. Dersom vi får et stort nok antall av denne storørretstammen håper vi å få vannet tilbake i god balanse. 

Mvh Espedal Fiskesameige

Fiskeregler

OTERFISKE:

For sesongen 2015 vil oterfiske være tillatt f.o.m. 1. juni, t.o.m. 31. august.

Det tillates bare en oter pr. båt.

 

ISFISKE

Isfiske med krok/pilk er tillatt så lenge isen er sikker.

 

VALDDRESTJERN

Fisken på Valdrestjern er fredet fra 15. september og ut sesongen

 

FANGSTRAPPORT SKAL LEGGES INN ETTER FISKEKORTETS UTLØPSDATO !

Andre aktuelle tilbud