Unsetåa Fluefiskesone

Elva er variert med kulper og strykpartier. Innimellom strekker med sakteflytende elv som egner seg godt for «spotfiske». Elva har harr og ørret av varierende størrelse.

Arter

  • Ørret
  • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier.  Blant andre  fluefiske, gjeddefiske og ”fiske for alle”.  Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen.

For mer informasjon og tilbud om overnatting:

 

Fishspot.no

Information in other languages:

Fishspot.no/eng

Fishspot.no/de

Fishspot.no/fra

Kontakt oss

Fishspot.no

91768995

post@fishspot.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

- Minimumsmål: 35 cm

- Maksimumsmål: 40 cm

- «Baglimit», hver fisker kan maksimalt ta livet av en fisk mellom 35 – 40 cm pr. døgn.

- Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.

Mer detaljert beskrivelse

Denne fluesona er over 12 km lang målt langs elva.  Deler av Unsetåa egner seg svært godt for fluefiske.  Elva er variert med kulper og strykpartier.  Innimellom strekker med sakteflytende elv som egner seg godt for «spotfiske».  Elva har harr og ørret av varierende størrelse.  Det er tidligere rapportert om noen store ørreter.

 

Fiskekortet for Unsetåa Fluefiskesone gir også rett til å fiske på øvrige områder hos Rendalen Elvelag, dvs. øvrig område av Unsetåa og Tysla. 

Vedlagte filer

Fiskeregler

Fiskeregler for Unsetåa Fluefiskesone

- Fisketid 01.06 – 15.10

- All ørret er fredet fom. 15. September og ut sesongen.

- Fiskeredskaper som er tillatt er kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten.  Fluer skal ikke ha mothake.

- Minimumsmål: 35 cm

- Maksimumsmål: 40 cm

- «Baglimit», hver fisker kan maksimalt ta livet av en fisk mellom 35 – 40 cm pr. døgn.

- Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.

- Barn under 16 år fisker gratis med sportsfiskeredskap.

- Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Telefon oppsyn:  (+47) 91768995

Andre aktuelle tilbud