Fiske i Vorma Vest

Vorma og Glomma er mangfoldige fiskeelver med muligheter for spennende og varierte fiskeopplevelser. I et herlig og vekslende elvelandskap kan du fiske i Norges største elv.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Sik
 • Harr
 • Lake
 • Andre

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Glomma og Vorma Elvelag og Vorma Vest Utmarkslag forvalter elvestrekningene nord for Rånåsfoss

Kontakt oss

Vorma Vest Utmarkslag

Ole K Helbø

+47 95278248

vormavestutmarkslag@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Vorma og Glomma er mangfoldige fiskeelver med muligheter for spennende og varierte fiskeopplevelser store deler av året. I et herlig og vekslende elvelandskap kan du fiske i Norges største elv. I strømpartier finner du gode ørret- og harrplasser

 

Glomma og Vorma Elvelag og Vorma Vest Utmarkslag forvalter elvestrekningene nord for Rånåsfoss.

Fiskeregler

Noen hovedregler (utdrag fra Fiskeguiden for Vorma Glomma)

Vi oppfordrer til å unngå fiske etter ørret på gytestrekninger i gytetida i hovedvassdraget. For øvrig er sportsfiske tillatt hele året i Glomma og Vorma. I sideelvene er fiske forbudt i oktober måned. Enkelte sideelver har utvidet fredningstid. Fiske i Mjøsa er underlagt egen forskrift, bl.a. med minstemål på 50cm for ørret.

 

De viktigste hovedreglene er:

 • Ørret mindre enn 30 cm skal settes tilbake i elva.
 • Harr mindre enn 35 cm skal settes tilbake i elva.
 • Fiske med levende agn er forbudt. Bruk ikke fisk fra et annet vassdrag som agn.

 

Fiske er forbudt i et område 65 meter nedenfor Svanfossdammen. Grense for forbudssona er merket fra spissen av landtangen på østsida av Vorma og over elva til merket punkt 65 meter nedenfor dammen på vestsida av elva.

 

Som det fremgår av vedlagt kart i denne salgssiden så er det en «sonefredning» der all fiske er forbudt. Sonen strekker seg 50 m ovenfor dammen og 50 m nedstrøms dammen. På kartet er det merket «sone fiskeregler» her er all fiske forbudt  i perioden fra og med 15. oktober til og med 31. januar

Gode fisketips

I vedlagte Fiskeguide fra Utmarksavdelingen kan du lese mer om fiske i Vorma og Glomma

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud