Fiskekort - Øystre Slidre Statsallmenning

Stangfiske i hele Øystre Slidre statsallmenning, samt oterfiske i 6 utvalgte tjedn. Velkommen til Valdres, se vår fiskeguide for gode tips!

Arter

  • Ørret
  • Abbor

Beliggenhet

Kontakt selger

Øystre Slidre fjellstyre

99551844 / 61352548

oystre.slidre@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Totalareal: 550.000 daa hvorav 470.000 daa høyfjell. Øystre Slidre Statsallmenning er mye brukt både sommer og vinter, også utenom jakt og fiske. Vi har områder som er tilrettelagt med merka stier om sommeren og skiløyper om vinteren. Det er også store områder som ikke er tilrettelagt, men som er lette og ferdes i. Her kan du søke fred og ro.

Vi har 5 hytter som er åpne for allmenn bruk. Alle hyttene har minst 2 sengeplasser, propan, dekketøy og ved.

Du har også muligheten til å oppleve et aktivt stølsliv. Hos oss er det ca 220 støler, og mange av disse er i bruk idag.  

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

80 fiskevatn og flere mil med fiskeførende åer og bekker 850-1500 moh. Gratis fiskekort for ungdom t.o.m. det året de fyller 20 år. Gratis stangfiskekort for varig bevegelseshemmede. Stangfiskekort og Stang- samt oterfiskekort fåes kjøpt via inatur. Stangfiskekort kan også løses hos lokale butikker samt via SMS. Oppslag står ved alle innfartsveger til allmenningen. Se vår fine fiskeguide på våre nettsider

Fiskebestand
Det er ørret i alle vann, mens bare 3 av de ca 80 fiskevatna har abbor. Mange vann og tjern har selvrekrutterende fiskebestand, mens en del vann med dårlige gyteforhold og særlig høytliggende fjellvann får tilført settefisk. Mange av vatna har ørretbestander av meget god kvalitet.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Øystre Slidre Statsallmenning og Heimdalen strekker seg nord og øst for dalføret. Det utgjør over 60% av kommunen sitt areal. Området ligger mellom 850 og 2010 m.o.h. Med andre ord, alt fra snaufjell til bjørk/barskog.

Lenker

Øystre Slidre Fjellstyre

Norges Fjellstyresamband - Fellesorganisasjon for norske fjellstyrer

Søkeord: Valdres, Valdresflye, Langsua Nasjonalpark, Beitostølen, Vinstervatnet, Vinstre, Vinstern, Skaget, Storeskag, Heggenes, Rogne, Tansberg, Mjølkevegen, Jotunheimen, Heimdalen

Fiskeregler

"Stangfiske"-kort gir rett til fiske med inntil 2 stenger/håndsnører/pilkestikker i Øystre Slidre Statsallmenning og den delen av Heimdalen som ligger i Øystre Slidre.

"Stang- samt oterfiske"-kort gir samme rett til å fiske med stang, men gir i tillegg rett til å fiske med oter i Rjupetjednet, Urektjednet, Perstjednet, Storetjednet i Skreddalen, Stortjednet ved Skaget og Sanddalstjedn.

GRATIS fiskekort for ungdom t.o.m. det året de fyller 20. Gjelder både innen- og utenbygdsbygdsboende.

"GRATIS" stangfiskekort for bevegelseshemmede. Gjelder både innen- og utenbygdsboende. Fiskekortet er gyldig sammen med kopi av personlig parkeringstillatelse for bevegelseshemmede

Fiske er tillatt hele året, bortsett fra i perioden 15/9-25/10 da alt fiske i elver og bekker er forbudt. 

Under dorging er det max 2 stenger pr. fisker og maks 4 stenger pr. båt. Fisker du på Vinstre så setter vi stor pris på om du leverer fangstrapport.

Med dette fiskekortet kreves det at den som fisker må være tilstede og ha kontinuelig tilsyn med fiskeredskapen. Stang/håndsnøre/pilkestikker som er satt ut fra land, eller festet på isen uten tilsyn, regnes som faststående redskap og er dermed ikke tillatt.

Familiekort gjelder for ektefeller/samboere.

Kjøpte kort refunderes ikke.

Fiskeplassen skal forlates ryddet. Fiskeavfall skal graves ned eller fjernes pga fare for spredning av parasitter. 

Veibeskrivelse

Fra FV 51 (Fagernes-Valdresflya-Vågå) går det flere bilveger inn i allmenningen. Alle, bortsett fra FV 51 er bomveger.

Gode fisketips

Anbefalte fisketurer hvor du kan nå flere lokaliteter samtidig: Saur: 45 min gange fra Tansberg, eller fra grustaket v/Trollåsen. Skagstjedne: ca 1 times gange fra Storeskag. Skreddalen: Like ved bilveg. Perstjedn: ca. 1,5 fra demningen ved/Bjødnhølen. Flytjedne og Fisketjedne: på Valdresflya. Fjellstyret har laget en fiskeplass ved SKÅLTJEDNET, der det er tilrettelagt for bruk av rullestol. Tilkomst til området er stølsveg som tar av fra riksveg 51 i Moane, ca 3 km. sør for Heggenes sentrum. Kjør 22 km innover mot Fullsenn. Det er god skilting fram til plassen.

Andre aktuelle tilbud