Aurefiske i Bjerkreimsheiene

Bjerkreimsheiene utmarkslag SA selger felleskort for stangfiske i flere vann, varierende i flott terreng og høyde. Se eget kart (PDF) i venstre meny under: Om oss for hvilke vann det kan fiskes i.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Bjerkreimsheiene utmarkslag SA

48043487

post@destinasjon-stavtjorn.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet er et fellesfiskekort som gjelder i alle avmerkede vann med fisketrekk ( se eget kart PDF) i menyen Om oss.

Flere fiskevann i flott varierende terreng og høyde.

 

Fiskeregler

All fangst skal rapporteres fortløpende , også 0 fangst

Send e-post til : post@gjedrem.no eller sms tlf 480 43 487 Husk oppgi  fiskekortnummer