Fiskekort for Femundsmarka nasjonalpark

Dette fiskekortet gjelder innenfor nasjonalparkens grenser, på begge sider av Røavassdraget.

Arter

 • Innlandsfiske

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Statskog og Engerdal fjellstyre

62459177

post@engerdal-fjellstyre.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Nasjonalparkkortet er et samarbeid mellom Statskog og Engerdal Fjellstyre.  Engerdal Fjellstyre samarbeider med Fishspot som er en overbygning for tilbud av sportsfiske i Sørøst-Norge.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet. Fredning 1. september – 15. november i elvene

Mer detaljert beskrivelse

 

Femundsmarka nasjonalpark er på 597 km2, og ligger i Engerdal kommune i Hedmark og Røros kommune i Sør-Trøndelag. Femundsmarka er viden kjent for sine gode fiskemuligheter, særegne landskap og villmark. Her er det gamle fururagger, blokkrik mark og kraftfulle morenerygger.Nasjonalparken preges av skrinn furuskog, blokkmark, morenerygger og snaufjell. Du vil finne mange større og mindre vann og vassdrag innenfor parken, og sjansen for å finne din egne lille perle er så absolutt tilstede.

 

 

Ørret, røye og harr er de mest attraktive sportsfiskene, men stor gjedde og grov abbor kan man også treffe på her. Røa er "hovednerven" i området, og er grensevassdrag mot Sør-Trøndelag. Den starter sin ferd fra Rogen på grensa mellom Norge og Sverige og renner i viltre stryk og stille håer ned til sjøene Øvre- og Nedre Roasten, før den tar sats på nytt i fosser og stryk ned til Femund. Det er nærmere 150 år siden den første engelske sportsfiskeren besøkte Røa-vassdraget og vannene omkring.

 

Femundsmarka er tilgjengelig med rutebåten Femund II, med kano fra Femund eller fra svensk side av grensen, til fots eller på ski. God villmarkstur!

 

Fiskekortet gjelder for hele Femundsmarka nasjonalpark, med unntak av Sylens private område.  Dette fiskekortet er et felleskort mellom Statskog og Engerdal fjellstyre. Kortet selges kun på internett og SMS. 

 

Husk vernebestemmelsene for nasjonalparken. Her gjelder sporløsferdsel, så ta med all søppel hjem. Det er tillatt å fyre bål, men KUN med løs kvist en finner på bakken. De 300-400 år gamle tørrgaddene er en viktig del av nasjonalparken og skal få stå i fred.

 

 

 

Fiskeregler

Utdrag fra fiskereglene:

 • Fisketid hele året unntatt fredning i elvene 1. september – 15. november (Røros kommune) og 15. september - 31 oktober (Engerdal kommune).
 • Samme fredningstider (Røros) gjelder også for Volsjøen og nærmere elve- og bekkeos enn 200 m i Midtre- og nedre Muggsjø. Samt nærmere alle fiskeførende elve- og bekkeos 50 m (Engerdal).
 • Tillatte redskaper Engerdal kommune. Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang/snøre. 

  Passivt ståsnøre er ikke tillatt. Ved isfiske tillates inntil 3 stenger/snører pr. fisker forutsatt aktivt fiske/kontinuerlig tilsyn.

 • Tillatte redskaper Røros kommune. Fiskekortet gir rett til bruk av en fiskestang/snøre sommer og vinter. Det er forbud mot bruk av agnfisk.
 • Minstemål ørret 25 cm i Mugga og i vassdraget Rogen - Roasten -Røa. Det anbefales og ikke tar mer fisk enn det som spises på turen.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

For utfyllende fiskeregler, se vedlegg nedenfor.

Gode fisketips

Nedre Røa: Storørret fra Femund treffes på i de nedre deler av Røa. I Røosen er det ofte godt fiske etter stor harr.

Roastsjøene: Populære vann sommer som vinter. Fin røye som oftest mellom 0,7 - 1,2 kg, men over 2 kg ingen umulighet. Også fin ørret og harr.

Øvre Røa: Store håer mellom bratte morenerygger. Røa renner stritt mellom håene. Stor ørret og harr. Fin røye på stille vann.

Reva, Revsjøen og Styggsjøene: Storvokst abbor, harr og gjedde. Fint å padle oppover Reva fra Rogen.

Mugga: Godt fiske etter ørret og harr. Også sik i de idylliske Muggsjøene.

Røvollfjellet: Storvokst ørret og røye som lar seg friste både med flue- og spinnerstang.

Grøtådalen: Kun ørret i hele Grøtåa med omkringliggende tjern.

Store Vonsjøen og Kratltjernene: Storvokst røye i Store Vonsjøen. Kratltjernene er kjent for stor røye og ørret. Her kan du få ørret over 3 kg på tørrflue.

Lille Vonsjøen: Rent røyevann. Røye med knallrød kjøttfarge!

Andre aktuelle tilbud