Statskogs Norgeskort for innlandsfiske

Norges mest omfattende fiskekort. Se link nede på siden for oversikt over fiskeområder

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Harr
  • Karpefisk
  • Brunørret
  • Andre

Beliggenhet

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp kort her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Statskogs NORGESKORT - Landets mest omfattende fiskekort.

 

Fiskekortet gjelder for blant annet deler av Børgefjell nasjonalpark, Femunden nasjonalpark, Saltfjellet, Dovrefjell, Finnemarka, Finnskogen, Gjerstadskogene, Sølvverksskogene, Reinheimen, Sirdalsheiene, Hattfjelldal, Namdalen, Meråker, Stjørdal, Malvik, Røros, Bardu, Senja, Reisa nasjonalpark, Rago nasjonalpark, Øvre Dividal nasjonalpark, Gauldal, Bardu, Vang, Njardarheim, Trysil og Hurum for å nevne noen. SE KARTET FOR Å FÅ FULL OVERSIKT OVER ALLE GYLDIGE OMRÅDER!

Kart over våre fiskeområder

 

Gjelder for fiske på statsgrunn, unntatt statsallmenning.

Kortet gjelder fiske etter innlandsfisk i de fleste vann og vassdrag på statsgrunn, unntatt statsallmenninger i Sør-Norge, med fiskeredskap etter lokale fiskeregler.

Det innebærer at du nå for eksempel kan fiske med garn på Norgeskortet, når dette er tillatt etter lokale fiskeregler. 
Med stang og håndsnøre er slikt fiske gratis for personer under 20 år og over 67 år på nevnte eiendommer. Gratistilbudet gjelder kun for personer som er bosatt i Norge.

NB! Det er ikke fiskeravgift på innlandsfiske.

 

I deler av Nordland er det spesielle regler for desinfeksjon av fiskeutstyr i nedslagsfeltet for Vefnsa, Ranaelva og i Fustavassdraget.

Fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende regler som du finner under lokale fiskeregler

 

Kommunekort

Ved kjøp må kommune som kortet skal gjelde i settes inn i samme feltet som ditt navn. Eks. Ola Normann - Mosjøen (kort for en person)

eller Ola og Kari Normann - Mosjøen (for familie)

 

Familiekort

Familier kan løse kort under ett.  Familie regnes i denne sammenheng som ektefelle/samboer samt barn og ungdom under 20 år.

 

Kortet (ikke kommunekort) gjelder blandt annet i deler av:

Troms: Nord Troms. Midt Troms, Sør Troms. Indre Troms, Ofoten, Senja, Hinnøya, Dividalen, Altevatn, Skjomen, Reisa, Skibotn

Salten: Sulitjelma, Salten, Hellemobotn, Gjerdalen, Balvatnet, Siso, Graddis, Viskis, Tollådalen, Saltfjellet, Glomfjellet, Sundsfjordfjellet, Rago nasjonalpark, Saltfjellet –Svartisen nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, Sjunkhatten nasjonalpark, Lahko, Lahku nasjonalpark, Saltdal, Fauske, Beiarn, Beiarfjellet, Meløy, Gildeskål, Bodø, Sørfold, Hamarøy, Steigen, Tysfjord

Helgeland: Børgefjell, Lomsdal/visten, Saltfjellet, Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Hemnes, Rana, Ranaelva, Majavatn, Fiplingdal, Røssvatn, Krutfjell, Elsvatn, Gresvatn, Målvatn, Akersvatn, Mograsfjellet, Kaldvatn, Virvassdalen, Stormdalen, Stormdalsåga, Røssåga, Svenningvatn, Simskaret, Tiplingen, Gåsvatn, Unkervatn, Famvassdal, Tustervatn, Bleikvatn, Stormyrbassenget

Midt-Norge: Bogn, Gilten, Femunden, Ellingsvatnet, Holden, Hukkelvatna

Sør-Norge: Hetland, Røysland, Høyland, Njardarheim, Nutevatn, Øyervatn, Blåsjø, Rosskreppfjorden, Svartevassmagasinet, Gjerstad, Gjerstadskogene, Felle, Ljosevassteigen, Brødsjø, Sølvverket, Tinn, Finnemarka, Hurum, Borregård, Gravberget, Haukelid, Ljørdalen, Evenstad.

 

 

Gyldighet av Norgeskortet for fiske

 Kortet er gyldig innenfor det kalenderåret det kjøpes, d.v.s. fra tidligst 1.januar til 31. desember.  

 

 

Beskrivelser om fiskekortet kan du finne på statskog.no 

 

Vi ønsker det skal være enkelt og greit å skaffe seg oversikt over mulighetene, og komme seg ut på tur. Derfor har vi laget dette fiskekortet for deg. 

 

Generell beskrivelse


Muligheter finnes for alle,  både de som ønsker å fiske nær veg, og de som gjerne vil gå noen timer innover fjellet for å finne sitt eget drømmevann og den store stillheten.

Norgeskortet omfatter et mangfold av fiskemuligheter. Du vil kunne fiske i tusenvis av vann og vassdrag, så mulighetene er som du sikkert skjønner mange og varierte.

Fiskeregler

Lokale fiskebestemmelser finner du her.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

Gode fisketips