Statskogs Norgeskort for innlandsfiske

Norges mest omfattende fiskekort. Gjelder for områder i bl.a. Nordland, Troms, Femunden, Børgefjell, Trøndelag, Saltfjellet, Finnemarka, Finnskogen, Rago, Trysil og mye mer! Se alle områder i kartet!

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Sik
 • Harr
 • Karpefisk
 • Brunørret
 • Andre

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

Les om våre tilbud innen jakt, fiske og hytteutleie på statskog.no

 

Turtips på godtur.no

Kontakt oss

Statskog SF

07800 tast 2

friluftstorget@statskog.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Statskogs NORGESKORT - Landets mest omfattende fiskekort.

 

Fiskekortet gjelder for blant annet deler av Børgefjell nasjonalpark, Femunden nasjonalpark, Saltfjellet, Dovrefjell, Finnemarka, Finnskogen, Gjerstadskogene, Sølvverksskogene, Reinheimen, Sirdalsheiene, Hattfjelldal, Namdalen, Røros, Bardu, Senja, Reisa nasjonalpark, Rago nasjonalpark, Øvre Dividal nasjonalpark, Gauldal, Bardu, Vang, Njardarheim, Trysil, Hurum og Rendalen for å nevne noen. SE KARTET FOR Å FÅ FULL OVERSIKT OVER ALLE GYLDIGE OMRÅDER!

 

Gjelder for fiske på statsgrunn, unntatt statsallmenning.

Innlandsfiske med stang eller håndsnøre i de fleste vann og vassdrag på statsgrunn i Norge, unntatt statsallmenning i Sør-Norge.Viktig endring av kortet(se tekst under).NB! Dette er ikke fiskeravgift.

 

NB! Kommunekort i Nordland er erstattet med ett kort for Salten og ett kort for Helgeland.

Kortet er også gyldig for familiemedlemmer og gjelder for garn, stang og håndsnøre.”

 

Kortet gjelder blandt annet i deler av:

Troms: Nord Troms. Midt Troms, Sør Troms. Indre Troms, Ofoten, Senja, Hinnøya, Dividalen, Altevatn, Skjomen, Reisa, Skibotn

Salten: Sulitjelma, Salten, Hellemobotn, Gjerdalen, Balvatnet, Siso, Graddis, Viskis, Tollådalen, Saltfjellet, Glomfjellet, Sundsfjordfjellet, Rago nasjonalpark, Saltfjellet –Svartisen nasjonalpark, Junkerdal nasjonalpark, Sjunkhatten nasjonalpark, Lahko, Lahku nasjonalpark, Saltdal, Fauske, Beiarn, Beiarfjellet, Meløy, Gildeskål, Bodø, Sørfold, Hamarøy, Steigen, Tysfjord

Helgeland: Børgefjell, Lomsdal/visten, Saltfjellet, Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Hemnes, Rana, Vefsna, Ranaelva, Susna, Svenningdalselva, Majavatn, Fiplingdal, Røssvatn, Krutfjell, Elsvatn, Gresvatn, Målvatn, Akersvatn, Mograsfjellet, Kaldvatn, Virvassdalen, Stormdalen, Stormdalsåga, Røssåga, Svenningvatn, Simskaret, Tiplingen, Gåsvatn, Unkervatn, Famvassdal, Tustervatn, Bleikvatn, Stormyrbassenget

Midt-Norge: Bogn, Gilten, Femunden, Ellingsvatnet, Holden, Hukkelvatna

Sør-Norge: Hetland, Røysland, Høyland, Njardarheim, Nutevatn, Øyervatn, Blåsjø, Rosskreppfjorden, Svartevassmagasinet, Gjerstad, Gjerstadskogene, Felle, Ljosevassteigen, Brødsjø, Sølvverket, Tinn, Finnemarka, Hurum, Rendalen, Villsjøen, Valsjøen, Finnskogen, Borregård, Gravberget, Haukelid, Ljørdalen, Evenstad.

 

 

Viktig endring av Norgeskortet for fiske

 

Fra 1. januar 2014 endrer vi gyldigheten av Norgeskortet for fiske.  Tidligere har dette kortet vært gyldig i ett år (365 dager) fra valgt dato. Fra 1. januar 2014 vil Norgeskortet for fiske være gyldig innenfor det kalenderåret det kjøpes, d.v.s. fra tidligst 1.januar til 31. desember.  

 

Som en overgangsordning i 2014, så vil det for de som allerede har kjøpt Norgeskortet for fiske (årskort) i tiden 1. juli 2013 til 31. desember 2013, være mulig å benytte dette kortet i hele 2014.

 

For de som har kjøpt Norgeskortet for fiske (årskort) i tiden 1. januar 2013 til 30. juni 2013, gjelder kortet slik det er utstedt, altså i 365 dager fra valgt dato.

 

 

Beskrivelser om fiskekortet kan du finne på statskog.no 

 

Vi ønsker det skal være enkelt og greit å skaffe seg oversikt over mulighetene, og komme seg ut på tur. Derfor har vi laget dette fiskekortet for deg. 

 

Generell beskrivelse


Muligheter finnes for alle,  både de som ønsker å fiske nær veg, og de som gjerne vil gå noen timer innover fjellet for å finne sitt eget drømmevann og den store stillheten.

Norgeskortet omfatter et mangfold av fiskemuligheter. Du vil kunne fiske i tusenvis av vann og vassdrag, så mulighetene er som du sikkert skjønner mange og varierte.

Fiskeregler

Lokale fiskebestemmelser finner du her.

 

Alle under 20 år og over 67 år fisker innlandsfisk med stang eller håndsnøre gratis på statsgrunn utenom statsallmenning. Dette gjelder imidlertid ikke ved garnfiske. Ved garnfiske må lokalt kort løses.

Kjøpt kort refunderes ikke.

Gode fisketips