Fiske i Femundsmarka Nord, Røros Vestre og Mølmannsdalen

Innlandsfiske i Femundsmarka nord, Røros Vestre og Mølmannsdalen. Vi kan by på mange fine vatn og elvestrekninger. Her finner du alt fra glupske gjedder til vakende røye og ørret.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye
  • Sik
  • Harr
  • Lake

Beliggenhet

Viktige datoer


01.01.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeregler

Lokale fiskebestemmelser finner du her.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

Gode fisketips

Generell beskrivelse

Fiske i Statskogs vidstrakte kortområder i Røros vestre, Mølmannsdalen og Femundsmarka statsskoger sør til Røavassdraget. 

Man kan også løse et fiskekort hos lokale kortselgere som gir rett til stangfiske i fiskekortområdene til Røros fjellstyre (tlf.92890608), Feragen fjellstyre (tlf.90517884) og Aursunden fjellstyre (tlf.91525017). 

For mer informasjon om disse fjellstyrenes tilbud, samt karthenvisninger, ta kontakt med det enkelte fjellstyre.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Femundsmarka statsskog er på 456.200 dekar, og har 338 vatn inkludert del av de større innsjøene Femunden og Feragen.

Større elvesystemer er Røa, Mugga og Håelva. Røros vestre statsskog er på 109.200 dekar, og har 18 vann, samt deler av Håelva og Glomma. 

 

Fiskebestand 

I Femundsmarka statsskog dominerer kvitfiskarter som sik, gjedde, abbor, harr og lake, men man har også attraktive områder for fiske etter ørret i elvene Røa og Mugga.
Ellers finnes det også gode røyevann. I Røros vestre statsskog finnes et par gode isfiskevann, Klettjønna og Vetjønna. Her finner du også ei interessant elvestrekning av Glomma som kan være verdt å prøve.  

Vassdraget mellom Femunden og Feragen er blitt en attraktiv bit av Femundsmarka. Dette skyldes at strekningen egner seg godt for kanopadling. Her finner du også Langtjønna som er en fiskeperle på denne strekningen. Hestbetåsen er ei hytte som ble åpnet for utleie i mai 2018. Området er også rikt på kulturminner med fløtningsanlegg som består av fløterdam og 4 tømmerrenner.  Det finnes også 5 åpne husvær på strekningen. 

Andre aktuelle tilbud