Fiskekort UTANBYGDSBUANDE, Vestre Slidre statsallmenning

20 vatn og 10 km elv som er godt tilrettelagt for fritidsfiske. Fiske er lov i tida 1.1-31.12, med unntak av freding fom 16.9 tom til vatna er islagte. Gratis stongfiske for ungdom tom 20 år, hugs ID

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Kontakt oss

Vestre Slidre fjellstyre

61345000

vestre.slidre@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet gjeld stongfiske frå land eller frå båt, sjå fiskereglar for Vestre Slidre statsallmenning under. Området er variert med både lett og tungt turterreng (800 moh-1600 moh). Det er godt tilrettelagt med rasteplassar, utedoar, informasjonstavler m.m. Stort nett av grusvegar som er svært godt eigna til sykkelbruk.
Kortet gjeld for utanbygdsbuande, dvs. dei som er ikkje er registert i folkeregisteret med bustadadresse i Vestre Slidre kommune.

Fiskeregler

Fiske er freda fom 16.9 tom til vatna er islagte. Det er tillete å bruke maksimal 2 stenger pr. fiskar. Ved isfiske er det lov til å bruke inntil 5 pilkestikker. Familekort gjeld ektefelle/sambuar. Barn t.o.m 20 år fiskar gratis. Fullstendige fiskereglar kan lastst ned i filevedlegg "Fiskereglar Vestre Slidre statsallenning 2016". Fiskereglane står også på informasjonstavlene i statsallmenningen. 

Kortet er gyldig 10 minutt etter kjøp.

 

Gode fisketips

Fiskeguide er til salgs hjå fiskekortselgar. Dette er ein 72 siders A5 trykksak med mange gode fisketips. Pris kr 20. Gratisversjon på nettet, sjå info på fjellstyret si nettside: http://www.vestre-slidre-fjellstyre.no/fiske/fiskeguide/ .

Andre aktuelle tilbud