Garnfiske i Njardarheim

Stort fiskeområde med mange vann som er godt egnet for garnfiske. Kartet viser fiskeområdene. I juni kan det fortsatt være mange islagte vann - sen vår.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer


03.07.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Garnkortet gjelder for ett garn pr. døgn og kortet gir også rett til stangfiske i samme tidsrom. 

 

Fiskeregler

Lokale fiskebestemmelser finner du her.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

Veibeskrivelse

Fra Stavanger rv. 45 til Sirdal. Fra Kristiansand rv. 9 til Rysstad og videre fv. 987 mot Suleskard. Fra Oslo via Dalen i Telemark og rv. 45 til Rotemo, rv 9 til Rysstad og fv. 987 mot Suleskard. 


Adkomst til Rosskreppfjorden ved avkjørsel fra Brokke-Suleskardvegen. Bommet nedkjøringsrampe for båt. Bomnøkkel kun ved leie av hytte. 


Fra 2015:

Adkomst til Svartevassmagasinet på bomveg fra Ådneram. Nedkjøringsrampe for båt. Bomnøkkel kun ved leie av hytte.
Adkomst til Øyarvatn på veg til Heiestøl kraftstasjon rett øst for Austre Flogvatn. Nedkjøringsrampe for båt i vestre ende av båthus.

Adkomst til Nilsebuvatn på anleggsveg fra Lysebotn mot Nilsebu. Bomveg. Bomnøkkel utleveres ved kjøp av garnkort, og/eller leie av Kleggjadalshytta. Kontaktperson Rune Søyland, rso@forsand.kommune, tlf. 91362551

Adkost til Blåsjø på anleggsveg fra fv. 622 ved Mosvatnet. Nedkjøringsrampe for båt ved Oddatjørndammen.

Gode fisketips

 

Njardarheim var et ettertraktet sted for aurefiske før forsuringen slo ut de fleste aurestammene i høgfjellet i Sør-Norge. Nå opplever vi at det igjen er liv i vann og vassdrag. Den sure nedbøren har minket, og gjennom kalking, utsetting og naturlig reproduksjon kan vi igjen tilby flotte fiskeopplevelser.

Vi kan tilby stangfiske etter aure og canadisk bekkerøye i store innsjøer eller i små vann og vassdrag. 

I Ljosåvassdraget, Grautheller (Sira) og Taumevassdraget finnes opprinnelig aurestamme.
I Roskreppfjorden, Svartevassmagasinet, Øyarvatn, Nilsebuvatn og Blåsjø er det både aure og bekkerøye. Men andelen bekkerøye avtar og andelen aure øker for hvert år. Dette gjelder også for vatn langs Brokke-Suleskardvegen. Fisken er av fin størrelse, og kilosfisk er ikke sjeldent. Noen vatn har tett bestand med småfallen fisk.

 

Dersom du er på jakt etter storfisken, så kan vi anbefale en fisketur til Storevatn i Taumevassdraget eller Nutevatn ved Hestebu. Men det er også stor fisk i de regulerte vannmagasinene Blåsjø, Svartevatn, Roskreppfjorden og Nilsebu. I alle disse vatna er det nok garnfiske som gir de største fangstene, men fiske fra båt eller fra land kan også gi gode fangster. Fiske med stang i innløpselvene til disse reguleringsmagasinene kan gi fine opplevelser og gode fangster. Markfiske i et av de mindre vassdragene kan gi ungene flotte fiskeopplevelser. Husk at fiske fra båt i store magasin krever en god og stabil båt. Dersom målet er fiskeopplevelser for barn er Såvatn et sted du er garantert fangst, men Holmevatn og Grauthellervatn er også gode alternativ.

 

Generelle regler

Det er ingen begrensninger ved bruk av stang, oter eller handsnøre.
Når du fisker med garn skal alle garn merkes med navn og adresse på synlig bøye. Garn som ikke er merket vil bli beslaglagt ved kontroll.

I Nilsebuvatnet og vatn som drenerer til dette, blir fisket administrert av Forsand JFF. Det er godt garnfiske i Nilsebuvatnet, og det er anledning til og leie båt der. Ta kontakt med Rune Søyland, rso@forsand.kommune.no mobil: 90890850


Eiendommen ligger i kommunene Bykle og Valle i Aust-Agder, Sirdal kommune i Vest-Agder og Forsand kommune i Rogaland.                

          
Njardarheim er et fjellområde som strekker seg fra Brokke-Suleskardveien som går fra Brokke i Setesdal til Suleskard i Sirdal i sør og til Blåsjø i nord. 

Statskog har fine utleiehytter som ligger ved gode fiskevann. Flere steder følger det robåt med hytta.