Ørret og røyefiske i Bjørkvatnet og Gjersvik statsskog

Populært fiske etter ørret og røye i Bjørkvatnet og mange gode vann i grensefjella mellom Røyrvik og Namsskogan.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer


01.01.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Statskog SF

74 21 30 00 tast 1

friluftstorget@statskog.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Statskog er en garantist for at alle har tilgang til jakt og fiske. Statskog legger til rette for friluftsliv på egen grunn.

 

La deg inspirere

 

Statskogs personvernerklæring

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Vi kan by på spennende fiske etter både ørret og røye i de mange vantna som finnes her.

Mesteparten av eiendommen ligger over skoggrensa, og er lett tilgjengelig fra RV 773 på østsida av Steinfjelltunellen. Tar du turen?

Fiskeregler

Lokale fiskebestemmelser finner du her.

For kjøp av jakt-/fiskekort, som gjelder for en bestemt dato eller et bestemt tidsrom, foreligger ikke angrerett, (jf. angrerettloven § 22 bokstav m.

Gode fisketips

Bjørkvatnet er et meget bra isfiskevatn med mulighet for båtleie om sommeren. Leie av båt skjer gjennom  Visit Børgefjell/Røyrvik auto (74335745).  

På vinteren må det ikke fores med ost. Fisken tåler det dessverre ikke.