Ørretfiske i Reinsjøen

Velkommen til fiskeopplevelser i flott natur! Reinsjøen er et meget godt fiskevann, sentralt beliggende i Reinsjøfjellområdet.

Arter

  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Greieste adkomst er stier fra seterlagene i de 3 nevnte kommuner , ca en times gange. Fra Hallingdalssiden fra seterlagene Flenten/Flatvollen, Trøgaset,Buhovd og Buvassli alle fra veien mellom Eggedal og Bromma. Fra Numedalsiden fra setrene ved Lauvhaugen, Sletthallen og Økteren , innkjøring ved Borgegrend sør for Rødberg.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Reinsjøen fiskeforening

C. Langaard

90165268

cl@langaard.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Grunnet stor tilstrømning av sportsfiskere til Reinsjøen kan det fra 2019 bli aktuelt å innføre restriksjoner.

Foreningen oppfordrer derfor om varsom tilbake setting av all mindre ørret (under 500 gram).

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

1190 moh , 1300 dekar , 3,5 km langt, overveiende stenbunn. Grunnest i nord og øst. Kartref. N6023.937 E905.023
Kun ørret , blanding av stamfisk og utsatt fisk.

 

Til fiskevannet er det ca 1 times gange fra bilveg, beliggende i Nes og Flå kommuner i Hallingdal, samt Nore og Uvdal kommune i Numedal.

 

Ikke overbefolket, iflg flere prøvefisker. Rapportert størrelse for 2017 var 1-2 kg. Denne sommeren skal settes ut 1000 "2-somringer" til en kostnad av over kr 30.000 + transport. Vi er derfor avhengige av inntekter for å kunne drifte vannet og har en fiskepris enkelte opplever høy.Vi henstiller også om at små fisk som taes, settes ut igjen. Det gytes svært lite i vannet , så utsetting av fisk er helt nødvendig.

 

Reinsjøen ligger i skjæringspunktet mellom Nore og Uvdal kommune i Numedal og kommunene Flå og Nes i Hallingdal, 
1190 moh. Flott, lett turterreng. Reinsjøen er et flott vann som trenger kontinuerlig kultivering og utsetting av småfisk. Det stilles derfor større økonomiske krav enn vanlig til forvaltningen.

Fiskeregler

Det kan fiskes med stang etter angivelse på type kort som er kjøpt og kun 1 stang pr kort. All småfisk settes tilbake igjen. Sesong er 18.06 - 31.08. Kvittering for betalt fiskekort MÅ kunne forevises ved kontroll. Den som løser fiskekort aksepterer å la seg kontrollere av legitimerte oppsynsfolk og/eller grunneiere.

 

 

Tilbakemelding om fangst er en forutsetning. Vennligst rapporter lengde og vekt og om fisken har hel eller avklippet fettfinne Kortet gjelder kun Reinsjøen. 

 

Øvrige vann i området er private og omfattes ikke av fiskekortet for Reinsjøen. Det er heller ikke anledning til å fiske i bekker som fører inn eller ut av Reinsjøen.

 

Sportsfiskere og besøkende oppfordres til å ta med all søppel (glass, bokser, papir, griller etc.) hjem. Ekskrementer og papir skal graves ned langt unna hytter, naust eller leirplasser eller tas med hjem. Bålplasser slukkes og ryddes.

Gode fisketips

Det kan kun fiskes med en stang pr kort. Kortet er personlig. Det skal kun fiskes fra land.
Når fisk sløyes, ber vi om at innmaten IKKE kastes i vannet ! (for å unngå spredning av evt. parasitter.) Bruk rent utstyr!