Ørretfiske i Reinsjøen

Velkommen til fiskeopplevelser i flott natur! Reinsjøen er et meget godt fiskevann, sentralt beliggende i Reinsjøfjellområdet.

Arter

  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Greieste adkomst er stier fra seterlagene i de 3 nevnte kommuner , ca en times gange. Fra Hallingdalssiden fra seterlagene Flenten/Flatvollen, Trøgaset,Buhovd og Buvassli alle fra veien mellom Eggedal og Bromma. Fra Numedalsiden fra setrene ved Lauvhaugen, Sletthallen og Økteren , innkjøring ved Borgegrend sør for Rødberg.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Kontakt oss

Reinsjøen fiskeforening

C. Langaard

90165268

cl@langaard.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Grunnet stort press på vann og omgivelser var det planlagt å begrense fiskekortsalget i 2021-sesongen. Dessverre kom styret ikke helt i mål, det forventes derfor at ny ordning vil være på plass neste sesong.

Foreningen oppfordrer om varsom tilbakesetting av all mindre ørret (under 500 gram).

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

1190 moh , 1300 dekar , 3,5 km langt, overveiende stenbunn. Grunnest i nord og øst. Kartref. N6023.937 E905.023
Kun ørret, blanding av stamfisk og utsatt fisk.

 

Til fiskevannet er det ca 1 times gange fra bilveg, beliggende i Nes og Flå kommuner i Hallingdal, samt Nore og Uvdal kommune i Numedal.

 

Fin balansert bestand med en gjennomsnittelig fangststørrelse for 2020 på 0,9 kg. Foreningen har kontinuerlig fløyet inn fisk og er derfor avhengig av inntekter fra fiskekortsalget. Alle inntekter "pløyes tilbake". Det gytes svært lite i vannet, så utsetting av fisk er helt nødvendig.Vi henstiller om forsiktig å sette ut igjen av all fangst under 0,5 kg. 

 

Reinsjøen ligger i skjæringspunktet mellom Nore og Uvdal kommune i Numedal og kommunene Flå og Nes i Hallingdal, 
1190 moh. Flott, lett turterreng. Reinsjøen er et flott vann som trenger kontinuerlig kultivering og utsetting av småfisk. Det stilles derfor større økonomiske krav enn vanlig til forvaltningen.

Fiskeregler

Det kan fiskes med stang, og kun 1 stang pr kort.

Det tillates kun fiske  med sluk og flue. Mark- og oterfiske tillates ikke.

Kortet er personlig. Det skal kun fiskes fra land.

All småfisk settes tilbake igjen.

Sesong er 25. juni - tom. 15. august 2021

Kvittering for betalt fiskekort MÅ kunne forevises ved kontroll. Den som løser fiskekort aksepterer å la seg kontrollere av legitimerte oppsynsfolk og/eller grunneiere. Kontroll må påregens også utenom sesongen. Dersom ikke gyldig fiskekort kan fremvises vil det bli avkrevd dobbel kortavgift.

 

Det er umulig å løse fiskekort ved vannet da det ikke er internettdekning i området. Husk derfor å kjøpe kort innen du kommer frem.

  

Tilbakemelding om fangst er en forutsetning. Vennligst rapporter lengde og vekt og om fisken har hel eller avklippet fettfinne Kortet gjelder kun Reinsjøen. 

 

Øvrige vann i området er private og omfattes ikke av fiskekortet for Reinsjøen. Det er heller ikke anledning til å fiske i bekker som fører inn eller ut av Reinsjøen.

 

Sportsfiskere og besøkende må ta med all søppel (glass, bokser, papir, griller etc.) hjem. Ekskrementer og papir skal graves ned langt unna hytter, naust eller leirplasser eller tas med ut av området. Bålplasser slukkes og ryddes.

Gode fisketips

Når fisk sløyes, ber vi om at innmaten IKKE kastes i vannet ! (for å unngå spredning av evt. parasitter.) Bruk rent utstyr!