Fiske i Vestfjella

Vestfjella omfatter 96 fiskevann hvorav 45 med ørret på ca 20 000 daa, noe som gjør det til et utrolig spennende område med stor tetthet av gode fiskevann!

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra Halden følges fylkesvei 21 til Skodsberg bru der man tar av mot Ana/Skolleborg. Den asfalterte fylkesvei nr. 861 følges ca 11,5 km. Da kommer du til skiltet "Vestfjella" som følges videre.
Fra Rakkestad følges fylkesvei 105 mot Aremark til Strømsfoss eller fra Ørje fylkesvei 21 mot Aremark til Strømsfoss. I Strømsfoss følges fylkesvei nr.861 mot Skodsberg på vestsiden av Aremarksjøen ca 2 km til skiltet "Vestfjella".

Viktige datoer


01.01.2019 kl. 09:00

Kontakt oss

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold

Øystein Toverud

91396674

oystein.toverud@utmarksavdelingen.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Vestfjella omfatter 96 fiskevann hvorav 45 med ørret på ca 20 000 daa, noe som gjør det til et utrolig spennende område med stor tetthet av gode fiskevann! 

 

Fyldeng/Holt Grunneierlag og Lervik Utmarkslag samarbeider om utvikling av dette området.

 

Generell beskrivelse

Det drives et aktivt arbeid for å beholde en stabil og bra fiskebestand med god vekst i Vestfjella. I tillegg til fiske tilbys også overnatting i hytter i fiskeområdet.(se www.fiskeland.no)

 

Fiskebestand 
Det finnes idag kun ørret og abbor i området. Vi har en viss oversikt over riktig antall ørret i hvert vann. Dette gir ørreten en veldig god vekst. Flere vann har i dag ørret over 1 kg. I dag er det beskrevet 45 vann med ørret.  Vi er også opptatt av å ha noen "hemmelige" ørretvann som du kan finne ved en tilfeldighet.


Kalking av vann startet i 1990 og følges opp med vannprøver vår og høst. Det kalkes mest med private midler men også noe offentlig. Forbedring av ørretbestanden arbeides det med kontinuerlig.

Det er 4 vann kun for fluefiskere.

To vann er også tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Et eget kart (2015) over området kan kjøpes i butikker og bensinstasjon i bygda (Pris kr.100,-). Der får du en beskrivelse av fiskebestand, egnethet for fluefiske, areal og type kultivering.

 

Hytter til utleie:

3 ulike hytter er til utleie i området. Se finn.no.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Vestfjella ligger i Aremark kommune, på vestsiden av Aremarksjøen. Ved å følge skogsbilveien vil en komme inn i hjertet av området som ligger i et skogstereng med kort avstand mellom vanna.

Det koster kr. 30,- i bomavgift for å kjøre denne skogsbilveien.

Fiskeregler

Fisketid fra 1.1. - 30.9.

Det er forbudt å benytte levende fisk. Hjelp oss i kampen for å beskytte området mot ørekyte
Minstemål for ørret er 25 cm.

 

Kom gjerne med tips om forbedringer av fisket.

Hjelp oss å holde området rent for søppel.