Fiske på Lønset - LØNSETKORTET - Oppdal

Kjøp Lønsetkortet her! Fiske etter ørret og røye i fjellvann og elver på Dovrefjell og Trollheimen i Oppdal kommune. Sommer som vinter.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Lønset grunneierlag

45662749

grunneierlag@lonset.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Meget godt ørretfiske i Storlidalen,Dindalen og en hel del større og mindre fjellvatn. I Ångardsvatnet er det også røye.

 

Fiskebestand 
Bestanden av ørret er av meget god kvalitet i de fleste vatna.
Vi legger stor vekt på kultivering. Utsetting av yngel jevnlig der det er nødvendig, og utfisking med garn der det blir for mange små.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Lønset i Oppdal.

 

 

Anbefalte lenker:

Lønset grunneierlag

Fiskeregler

Fjellvatna (10) Dagskort Kr.100,- Årskort Kr450,- Lønsetkortet Kr350-750 ( gjelder større område se kart)

Kort for område 10 fjellvatna gjelder for: Bjønnabekktjønna, Korgtjønna, Mjølkskåla, Kråkvatnet, Sandåtjønnin, Springtverråtjønna, Svorundtjønna, Tverrbekktjønna, Svabekktjønna.

Kortet gjelder stang, oter, isfiske.

Ved kjøp av årskort eller Lønsetkortet kan stående redskap (garn, line) benyttes med inntil 5 garn (a 25m) pr. kort. Garn skal ikke stå ute til fangst i tiden 10.00 til 18.00 Dette gjelder kun fjellvatna

Veibeskrivelse

E6 til oppdal. Rv70 til Lønset

Gode fisketips

Kart over området kan bestilles på e-post. Kr. 120,- tilsendt i post

Andre aktuelle tilbud