Kvanndal - Sandvatn fiskeområde i Suldalsheiane

Området ligg sentralt til langs turistløypene frå fylkesgrensa og sørover til Bleskestadmoen. Det er godt med fjellaure langs 30 km vatn og vassdrag som strekkjer seg frå 600 moh til høgfjellet.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Frå Stavanger følg riksveg 13 til Suldal. Kjem du frå Haugesund følgjer du E 134 til Ølen. Følg så riksveg 46 over Sandsfjordbrua, deretter RV 13 til Nesflaten. Frå austlandet og Odda følgjer du E 134 til Røldal, og så riksveg 13 til Suldal. Frå Nesflaten austover til Roalkvam, og vegen vidare til fjells.
VELKOMMEN !

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Kvanndal og Sandvatn Fiskelag
v/ Ola Jordebrekk
4244 Nesflaten
Tlf.  916 08 451

Epost: sandvassfisket@outlook.com

Kontakt oss

Kvanndal og Sandvatn Fiskelag

v/ Ola Jordebrekk

Tlf. 916 08 451

sandvassfisket@outlook.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Kvanndals- og Sandvatn (sjå kart), Stong, oter og garn.
Kvanndal - Sandvatn er eit godt fjellfiskeområde med lett atkomst. Vasskvaliteten er god, pH ca 6.

 

 

Fiskeregler

For å fiske i vatn i Suldal må du ha kjøpt fiskekort for området/vatnet du vil fiske i.

Kvanndal-Sandvatn har to korttypar
- Stangfiskekort eller Garnkort

Kan kjøpast her på Inatur eller ved SMS. Sjå oppslag om dette.

 

Stangfiske- Kvanndal-Sandvatn fiskeområde.
Barn og unge under 16 år har rett til gratis fiske etter innlandsfisk i Norge.
Kortet gjeld fiske med mark, flue, sluk og oter i heile området. Velg mellom kort for døgn, veke eller sesong.

Garnfiske – Sandvatn
Kortet gjeld Sandvatn og i tillegg for Kvanndalsmagasinet, Havrevatnet og Bleskestadåno nedanfor Sandvatn. Bruk 29-31 mm maskevidde i Sandvatn og Kvanndalsmagasinet. Gjerne mindre maskevidde i Havrevatnet og Bleskestadåno.

Gode fisketips

I Kvanndal får ”alle” fisk når dei brukar mark.
I Sandvatn bit fisken best når det er varmt i veret. Men unngå å skremme fiskane.

Andre aktuelle tilbud