Kvanndal - Sandvatn fiskeområde i Suldalsheiane

Området ligg sentralt til langs turistløypene frå fylkesgrensa og sørover til Bleskestadmoen. Det er godt med fjellaure langs 30 km vatn og vassdrag som strekkjer seg frå 600 moh til høgfjellet.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Kvanndal og Sandvatn Fiskelag

v/ Ola Jordebrekk

Tlf. 916 08 451

sandvassfisket@outlook.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Kvanndal og Sandvatn Fiskelag
v/ Odd Kjos-Hanssen

Tlf.  90833993

Epost: sandvassfisket@outlook.com

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Kvanndals- og Sandvatn (sjå kart), Stong, oter og garn.
Kvanndal - Sandvatn er eit godt fjellfiskeområde med lett atkomst. Vasskvaliteten er god, pH ca 6.

Fiskeregler

For å fiske i vatn i Suldal må du ha kjøpt fiskekort for området/vatnet du vil fiske i.

Kvanndal-Sandvatn har to korttypar
- Stangfiskekort eller Garnkort

Fiskekort kan kjøpast her på Inatur eller ved SMS. Sjå oppslag om dette. 

Personar som fiskar utan  fiskekort må i gebyr betale ekstra sesongkort. 

 

Stangfiske- Kvanndal-Sandvatn fiskeområde.
Barn og unge under 16 år har rett til gratis fiske etter innlandsfisk i Norge.
Kortet gjeld fiske med mark, flue, sluk og oter i heile området. Velg mellom kort for døgn, veke eller sesong.

Garnfiske – Sandvatn
Kortet gjeld Sandvatn og i tillegg for Kvanndalsmagasinet, Havrevatnet og Bleskestadåno nedanfor Sandvatn. Bruk 29-31 mm maskevidde i Sandvatn og Kvanndalsmagasinet. Gjerne mindre maskevidde i Havrevatnet og Bleskestadåno.

Garnkort gir rett til å fiske med garn og bruk av båt i Kvanndalsmagasinet, Havrevatnet, Sandvatnet og Bleskestadåno. Garn og evnt båt må vere merka med kortkjøpar sitt namn og telefonnummer. Umerka garn og båt vert fjerna av grunneigar. 

 

NB! I perioden 16/8 - 10/9 er alt fiske forbode i området Tverråno, inkludert Litlavatnet, Djupetjønn og Isvatn. Også telting er uønska av grunneigar. 

Veibeskrivelse

Frå Stavanger følg riksveg 13 til Suldal. Kjem du frå Haugesund følgjer du E 134 til Ølen. Følg så riksveg 46 over Sandsfjordbrua, deretter RV 13 til Nesflaten. Frå austlandet og Odda følgjer du E 134 til Røldal, og så riksveg 13 til Suldal. Frå Nesflaten austover til Roalkvam, og vegen vidare til fjells.
VELKOMMEN !

Gode fisketips

I Kvanndal får ”alle” fisk når dei brukar mark.
I Sandvatn bit fisken best når det er varmt i veret. Men unngå å skremme fiskane.

Andre aktuelle tilbud