Kvanndal - Sandvatn fiskeområde i Suldalsheiane

Området ligg sentralt til langs turistløypene frå fylkesgrensa og sørover til Bleskestadmoen. Det er godt med fjellaure i meir enn 30 km vatn og vassdrag som strekker seg frå 600 moh til høgfjellet.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Frå Stavanger følg riksveg 13 til Suldal. Kjem du frå Haugesund følgjer du E 134 til Ølen. Følg så riksveg 46 over Sandsfjordbrua, deretter RV 13 til Nesflaten og vidare til fjells.  Frå austlandet og Odda følgjer du E 134 til Røldal, og så riksveg 13 til Suldal. Tilkomst via RV 13 ved Nesflaten og vidare til fjells.
VELKOMMEN !

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Kvanndal og Bleskestadåno Fiskelag
v/ Ola Jordebrekk
4244 Nesflaten
Tlf.  916 08 451

Epost: sandvassfisket@outlook.com

Kontakt oss

Kvanndal og Bleskestadåno Fiskelag

v/ Ola Jordebrekk

Tlf. 916 08 451

sandvassfisket@outlook.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Kvanndals- og Bleskestadånå (sjå kart), Stong, oter og garn.
Kvanndal - Sandvatn er eit godt fjellfiskeområde med lett atkomst. Vasskvaliteten er god, pH ca 6.

 

 

Fiskeregler

For å fiske i vatn i Suldal må du ha kjøpt fiskekort for området/vatnet du vil fiske i.

Kvanndal-Sandvatn har to korttypar
- Stangfiskekort eller Garnkort

Stangfiske- Kvanndal-Sandvatn fiskeområde.
Barn og unge under 16 år har rett til gratis fiske etter innlandsfisk i Norge.
Kortet gjeld fiske med mark, flue, sluk og oter i heile området. Velg mellom kort for døgn, veke eller sesong.

Garnfiske – Sandvatn
Kortet gjeld og for Kvanndalsmagasinet, Havrevatnet og Bleskestadåno nedanfor Sandvatn. Bruk 29-31 mm maskevidde i Sandvatn og Kvanndalsmagasinet. Gjerne mindre maskevidde i Havrevatnet og Bleskestadåno.

Gode fisketips

I Kvanndal får ”alle” fisk når dei brukar mark.
I Sandvatn bit fisken best når det er varmt i veret. Men unngå å skremme fiskane.

Andre aktuelle tilbud