Fiske i Osvatnet i Osenvassdraget - (Møre og Romsdal)

OSVATNET: Her passerer all laks til Storelva. Også ørret og røye. FOSTERLÅGEN: God bestand av ørret og røye.Laks finnes også.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Osenvassdraget Fiskelag

Olbjørn Kvernberg

91370899

olbjorn@geodata.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Daglig fangst er avgrenset til 2 lakser og 2 sjøørreter. Avgrensingen gjelder samlet for hele vassdraget. Fiske etter laks er kun tillatt i perioden 1. juni til 15. august. Fiske etter sjøørret er kun tillatt i perioden 15. juni til 15. august.  

 

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Osenvassdraget omfatter foruten Gjemnes, også Molde Kommune. Fiskerettighetene i vassdraget disponeres ved salg av fiskekort til fritidsfiske. Utøvelse av fiske som næring (ved salg av fisk ) kan bare skje etter nærmere avtale med rettighetshaverne.
Årskortet gjelder fra 1. mai, og omfatter rett til utøvelse av alt tillatt fiske i 12 måneder. Tidsavgrensede kort gjelder fra ønsket tidspunkt i døgnet.
For personer under 16 år, og over 70 år, er fiske med stang, håndsnøre og isfiske etter innlandsfisk, gratis.
STORELVA: Elva er lakseførende. Vanlig ørret finnes også.
FOSTERLÅGEN: Fiskerikt vatn. Ørret og røye. Laks finnes også
OSVATNET. Fiskerikt vatn. Laks, ørret og røye.

Fiskeregler

Med gyldig fiskekort er fiske med stang og håndsnøre etter INNLANDSFISK tillatt hele året. Kortordningen omfatter også isfiske etter innlandsfisk i vintersesongen.

FOSTERLÅGEN: Garnfiske etter innlandsfisk er tillatt fra 1. mai og i 12 måneder på følgende vilkår: 1. Løst årskort for Fosterlågen. 2. Det kan nyttes inntil 3 botngarn pr. kort med største maskevidde 26 mm ( 24 omfar ). Garn skal stå på botnen i større avstand enn 300 m. fra elve-/bekkeos, og alle flottører skal være under vatn. Maks garnstørrelse er 1,5m dybde, og 30 m. lengde. pr. garn. Sammenkobling av garn utover 30 m. tillates ikke. 3. Alle garn skal merkes med kortinnehaverens navn. 4. Det er ikke tillatt å ha garn, markeringer, blåser m.v. i vatnet mellom kl. 11 og kl 13.

OSVATNET: Utøvelse av garnfiske disponeres kun av fiskerettighetsinnehaverne i Osvatnet. Fiske med stang, håndsnøre, dorg og oter etter sjøørret og laks er kun tillatt i perioden fra 15. juni til 15. august.

 

MERK: Område merket med skravert rødt på kartet omfattes ikke av Osenvassdraget fiskelags fiskekortordning.


DESINFISERING: Det er satt ut desinfeksjonsutstyr på Osmarka v/ Lars Sorthe a.s. dagligvarer, ved Gussiås bru , ved Øren Gård og ved bommen inn til Fosterlågen. Det er fiskerens ansvar å benytte disse etter gjeldende regler.