Fiske i Oslomarka - (OFA)

Fiskeopplevelser bare noen slukkast fra Oslo sentrum. Skitt fiske!

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Lake
 • Sik

Beliggenhet

Kontakt selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon

40006768

ofafiske@ofa.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er et forvaltningsorgan, stiftet for å forvalte grunneiernes fiskerett i Osloregionen. OFA består av foreninger av sportsfiskere i Oslo og omliggende distrikter som er åpne for alle og er tilsluttet NJFF.

www.ofa.no

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Oslomarka er stor og har varierende terreng. Her finner man over 500 vann i 13 kommuner i 3 fylker. Det finnes mange innfartsårer og mange muligheter. Vi henviser til kart over Oslomarka på våre hjemmesider ofa.no for tips og råd.

 

Fiske i Oslomarka drives året rundt, og er rikt og variert. Her finnes noe for alle og enhver fra de små skogstjern til store vann hvor båtfiske er tillatt. For de som sverger til elvefiske finnes det noen fine elver. For barnefamilier, de med liten tid og for de som er ukjent i Oslomarka; finnes nærvannene. Dette er vann som ligger lett tilgjengelig, nær parkeringsplasser og offentlig komunikasjon. Noen utvalgte nærvann blir annet hvert år prioritert med utsett av fangbar fisk. Det blir satt ut 2-300 ørret over minstemålet (25cm) og med vekt fra 150-700g, så muligheten for en fin opplevelse er absolutt til stede her.

 

I tillegg til de vanlige artene som ørret, abbor, sik, røye og gjedde, finnes det også andre arter blant annet: ål, lake, karuss, karpe, suter, brasme, ørekyte, mort, sørv, bekkerøye, canadarøye, (Splake = krysning av bekkerøye og canadarøye), krøkle, laue, dvergmalle, elve-niøye og trepigget stingsild. I Akerselva er for tiden fredet.

Fiskeregler

Følgende regler gjelder for fiske i OFA's område fra 04.12.17:
(Disse fiskereglene står også oppført på alle fiskekortene)

 

 • Fiskeregler for Oslomarka
  §1 Fiskekort
  • Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert oppsyn. Alle under 18 år fisker gratis i Oslomarka.
  §2 Redskap og metoder
  • Kortet gir rett til å fiske med ett redskap fra land eller is i alle OFAs fiskevann og elver. I Akerselva er kortet gyldig fra utløpet av Maridalsvannet ned til Øvre Foss. NB! Fiske etter laks og sjøørret i nedre del av Akerselva krever eget fiskekort.
  • Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap.
  • Kortet gir ikke rett til å fiske med oter, gjeddesaks, hoggpilk, garn, eller fangst av kreps.
  §3 Fredningstid
  • Det er tillatt å fiske i alle OFAs fiskevann og elver hele året, med unntak av i elver/bekker og rundt osene i perioden 15.09.–15.11. I dette tidsrommet er fredningssonen rundt store os 100 meter, mens det praktiseres skjønn rundt mindre os.
  §4 Uttaksbegrensning
  • Minstemål for ørret er 25 cm. Minstemål praktiseres ikke i vann med tette ørretbestander. (Se tabeller i Fiskekartboka).
  • I utvalgte Størstemålsvann skal ørret større enn 35 cm slippes ut igjen. Dette gjelder kun i Størstemålsvannene.
  • Gjedde større enn 70 cm skal slippes ut igjen.
  Husk å fukte hendene godt i vannet før berøring av fisk som skal slippes ut igjen.

   

"Båtfiskevann" (inkl. flytering): Rett til å fiske med inntil 2 stenger samtidig. Det er ikke tillatt med motor/el-motor

Nordmarka: Aklangen, Bjørnsjøen, Bogstadvannet, Fyllingene, Fjellsjøen, Gjerdingen, Hakkloa, Harestuvannet, S. Heggelivann, Helgeren, Katnosa, Kobberhaugtjern, Rottungen, Sandungene, St. Skillingen, Sognsvann, Spålen, Storflåtan, Strykenvatnet, Svarten, Trehørningen, Vesleflåtan, Ørfiske og Øyungen Bærumsmarka: Burudvann, Trehørningen og Østernvann Lillomarka: Aurevann, Steinbruvann og Romstj. Østmarka: Børtervann, Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Grinderen, Krokvanna, Lutvann, Mosjøen, Murterudvann, Mønevann, Nøklevann, Rausjøen, Rolandsjøen, Røyrivann, Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Tappenbergvann og Tonevann Asker: Dikemarkvanna

 

"Flyteringfiskevann": Flytering (bellyboat) skal drives av svømmeføtter

 

Nordmarka: St.Daltjuven, Elvann og Langvann, St. Fidlingen, Grimsvatnet, Store Gørja, Hakklokroktjern, Kalvsjøen, St.Åklungen, Svartvatn(v/Løndalshøgda) og Nordvannet
Østmarka: Gjersrudtjern, Hauktjern, Langvannet (v/Østmarkkapellet), Skraperudtjern og Steinsjøen

 

"Meitefiskevann": Rett til å fiske med inntil 3 stenger samtidig. Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre)

 

Nordmarka: Bogstadvannet, Harestuvannet, Sandungene, Skillingene, Sognsvann og Strykenvatnet Bærumsmarka: Østernvann Østmarka: Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Gjersrudtjern, Murterudvannet, Mønevann, Nøklevann, Rolandsjøen, Røyrivannet, Skraperudtj., Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Ulsrudvann og Østensjøvannet* (*kun tillatt å fiske fra isen) Asker: Dikemarkvanna og Oppsjøen

 

Størstemålsvann. All ørret over 35cm skal slippes ut, det er ikke åpnet for fiske med mark i disse vannene

 

Nordmarka: Ekornputten, Halstjern, Handkleputten, Kveldsrostjern, Langsmaltjern, Lomtjern (ved Svarttjernet), Møkkalitjerna, Purktjern, Svarttjern (v/Grimsvatn) og Veslesjøen Bærumsmarka: Sakromstjern Krokskogen: Møkkalitjerna
Østmarka: Biritjern og Grastjern

Bærumsmarka: Sakromstjern Krokskogen: Møkkalitjerna Østmarka: Biritjern ogGrastjern

Gode fisketips

Vår og høst er de to beste fisketidene i marka for den ivrige fluefisker, de første vannene i østmarka blir isfrie rundt 20 april og man kan oppleve et herlig fiske i denne tiden. Når høstmørket sniker seg på er harvefiske et godt tips, mang en storørret er tatt på en stor markklyse en sen høstkveld. Isfiske etter røye er best tidlig og sen vinter (rett etter at isen har lagt seg og rett før isen går om våren)

Andre aktuelle tilbud