Fiske i Oslomarka - (OFA)

Flotte fiskeopplevelser noen slukkast fra Karl Johan.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Lake
 • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Video

Om oss

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er et forvaltningsorgan, stiftet for å forvalte grunneiernes fiskerett i Osloregionen. OFA består av foreninger av sportsfiskere i Oslo og omliggende distrikter som er åpne for alle og er tilsluttet NJFF.

www.ofa.no

 

Kontakt oss

Oslomarkas Fiskeadministrasjon

40006768

ofafiske@ofa.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Oslomarka er stor og har varierende terreng. Her finner man over 500 vann i 13 kommuner i 3 fylker. Det finnes mange innfartsårer og mange muligheter. Vi henviser til kart over Oslomarka på våre hjemmesider ofa.no for tips og råd.

 

Fiske i Oslomarka drives året rundt, og er rikt og variert. Her finnes noe for alle og enhver fra de små skogstjern til store vann hvor båtfiske er tillatt. For de som sverger til elvefiske finnes det noen fine elver. For barnefamilier, de med liten tid og for de som er ukjent i Oslomarka; finnes nærvannene. Dette er vann som ligger lett tilgjengelig, nær parkeringsplasser og offentlig komunikasjon. Noen utvalgte nærvann blir annet hvert år prioritert med utsett av fangbar fisk. Det blir satt ut 2-300 ørret over minstemålet (25cm) og med vekt fra 150-700g, så muligheten for en fin opplevelse er absolutt til stede her.

 

I tillegg til de vanlige artene som ørret, abbor, sik, røye og gjedde, finnes det også andre arter blant annet: ål, lake, karuss, karpe, suter, brasme, ørekyte, mort, sørv, bekkerøye, canadarøye, (Splake = krysning av bekkerøye og canadarøye), krøkle, laue, dvergmalle, elve-niøye og trepigget stingsild. I Akerselva er for tiden fredet.

Fiskeregler

Følgende regler gjelder for fiske i OFA's område fra 01.04.17:
(Disse fiskereglene står også oppført på alle fiskekortene)

 

 • Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert fiskeoppsyn.
  Alle under 18 år fisker gratis i OFAs område.
 • Kortet gir rett til å fiske med ett redskap i alle OFAs fiskevann og elver. I noen vann gir kortet kun rett til å fiske med flue.
 • Kortet gir også rett til å fiske fra båt, og bruke inntil 2 stenger, i "Båtfiskevann".
 • Kortet gir også rett til å fiske fra flytering/bellyboat i "Flyteringfiskevann".
 • Kortet gir også rett til å agnfiske med inntil 3 stenger i "Meitefiskevann". Man må være tilstede under fisket, det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre).
 • Fredningstid: Det er ikke tillatt å fiske i elver/bekker eller rundt osene i perioden 15. september – 15. november. I dette tidsrommet regnes fredningsgrensen som ca. 100meter rundt store os, mens det praktiseres skjønn rundt mindre os. Det er tillatt å fiske i resten av vannet hele året.
 • Akerselva, i øvre del av elven gjelder vanlige fiskeregler for OFA. For fiskeregler for anadrom sone gå her
 • Kortet gir ikke rett til å fiske med oter, gjeddesaks, hoggpilk eller garn/ruser/line
 • Uttaksbegrensninger: Minstemål for ørret er 25cm (praktiseres ikke i overbefolkede ørretvann, se Fiskekartboka). I de utvalgte "Fluefiskevannene" er det størstemål for ørret på 35cm. I disse vannene skal all ørret på 35cm eller mer slippes ut igjen, ørret fra 25 til 34cm kan beholdes.
  I Oslomarka er det størstemål for gjedde på 70cm. All gjedde på 70cm eller mer skal slippes ut igjen.
  I de utvalgte "Meitefiskevannene" skal karpe, suter, karuss og ål slippes ut igjen.
  Husk å fukte hendene godt i vannet før berøring av fisk som skal slippes ut igjen.
 • Fangst av kreps krever eget krepsekort.

"Båtfiskevann" (inkl. flytering): Rett til å fiske med inntil 2 stenger samtidig. Det er ikke tillatt med motor/el-motor

Nordmarka: Aklangen, Bjørnsjøen, Bogstadvannet, Fyllingene, Fjellsjøen, Gjerdingen, Hakkloa, Harestuvannet, S. Heggelivann, Helgeren, Katnosa, Kobberhaugtjern, Rottungen, Sandungene, St. Skillingen, Sognsvann, Spålen, Storflåtan, Strykenvatnet, Svarten, Trehørningen, Vesleflåtan, Ørfiske og Øyungen Bærumsmarka: Burudvann, Trehørningen og Østernvann Lillomarka: Aurevann, Steinbruvann og Romstj. Østmarka: Børtervann, Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Grinderen, Krokvanna, Lutvann, Mosjøen, Murterudvann, Mønevann, Nøklevann, Rausjøen, Rolandsjøen, Røyrivann, Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Tappenbergvann og Tonevann Asker: Dikemarkvanna

 

"Flyteringfiskevann": Flytering (bellyboat) skal drives av svømmeføtter

 

Nordmarka: St.Daltjuven, Elvann og Langvann, St. Fidlingen, Grimsvatnet, Store Gørja, Hakklokroktjern, Kalvsjøen, St.Åklungen, Svartvatn(v/Løndalshøgda) og Nordvannet
Østmarka: Gjersrudtjern, Hauktjern, Langvannet (v/Østmarkkapellet), Skraperudtjern og Steinsjøen

 

"Meitefiskevann": Rett til å fiske med inntil 3 stenger samtidig. Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre)

 

Nordmarka: Bogstadvannet, Harestuvannet, Sandungene, Skillingene, Sognsvann og Strykenvatnet Bærumsmarka: Østernvann Østmarka: Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Gjersrudtjern, Murterudvannet, Mønevann, Nøklevann, Rolandsjøen, Røyrivannet, Skraperudtj., Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Ulsrudvann og Østensjøvannet* (*kun tillatt å fiske fra isen) Asker: Dikemarkvanna og Oppsjøen

 

Størstemålsvann. All ørret over 35cm skal slippes ut, det er ikke åpnet for fiske med mark i disse vannene

 

Nordmarka: Ekornputten, Halstjern, Handkleputten, Kveldsrostjern, Langsmaltjern, Lomtjern (ved Svarttjernet), Møkkalitjerna, Purktjern, Svarttjern (v/Grimsvatn) og Veslesjøen Bærumsmarka: Sakromstjern Krokskogen: Møkkalitjerna
Østmarka: Biritjern og Grastjern

Bærumsmarka: Sakromstjern Krokskogen: Møkkalitjerna Østmarka: Biritjern ogGrastjern

Gode fisketips

Vår og høst er de to beste fisketidene i marka for den ivrige fluefisker, de første vannene i østmarka blir isfrie rundt 20 april og man kan oppleve et herlig fiske i denne tiden. Når høstmørket sniker seg på er harvefiske et godt tips, mang en storørret er tatt på en stor markklyse en sen høstkveld. Isfiske etter røye er best tidlig og sen vinter (rett etter at isen har lagt seg og rett før isen går om våren)