Fiske i Åmot og Trysil - Osen Fiskeforvaltning

Velkommen til fiske hos Osen Fiskeforvaltning. Fisket omfatter elver og vann som er markert på kartet. Fisket er variert og byr på mange fine opplevelser.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Harr
  • Brunørret
  • Lake

Beliggenhet

Kontakt selger

Osen Fiskeforvaltning

916 68 715

egilhw@innout.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskekortet omfatter Slemma (inkludert Nordre og Søndre Slemsjøen), Nordre Osa, Ena/Tverrena, Abbortjennet, Aursjøen, Baksjøen, Burusjøen, Nordre, - og Søndre Ulvsjøen, Munksjøen, Ulvsjøen Vest og Osensjøen (se kart).

Her er det gode muligheter til fangst av blant annet ørret, røye, abbor, lake, gjedde, sik og harr.

Fiskeregler

Alle over 16 år må løse fiskekort.
- Fiskekortet skal alltid medbringes under fiske og skal forevises dersom en annen person med gyldig fiskekort eller oppsynsbevis forlanger det.
- Oppsynet har også rett til å undersøke fiskeredskap og fangst.
- Det er ett felles fiskekort for hele området.

- Alle med gyldig fiskekort kan fiske med følgende redskap:
Stang, dregg og isfiskeredskap.
I tillegg kan oter bruker i Osensjøen, Nordre og Søndre Ulvsjøen og Nordre og Søndre Slemsjøen.
- Det er kun tillatt å bruke redskap som er beregnet på å kunne slukes av fisken.
- Minstemål for ørret og harr:
Aursjøen og Baksjøen: 30 cm.
Øvrige vassdrag: Ikke minstemål.
- Alt fiske etter ørret i elver, åer og bekker er forbudt i tiden 15/9 – 31/10.
- Isfiske er tillatt i alle vann og vassdrag med følgende begrensninger:
Aursjøen og Baksjøen:
1 stikke per fisker.
Øvrige vann og vassdrag:
3 stikker per fisker:
Unntak: Fiske etter lake i Osensjøen

- Fiske er ikke tillatt i følgende åer/bekker:
• Utløpsbekk fra Ulvsjøen vest
• Bekk mellom Aursjøen og Baksjøen
• Utløpsbekk Baksjøen.

Andre aktuelle tilbud