Fiske i Åmot og Trysil - Osen Fiskeadministrasjon

Velkommen til fiske hos Osen Fiskeadministrasjon.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Harr
  • Brunørret
  • Lake

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Osen Fiskeadministrasjon

916 68 715

egil.wedul@amotutmarksrad.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Velkommen til fiske hos Osen Fiskeadministrasjon. Fiskekortet omfatter Nordre, - og Søndre Slemmsjøen, Ena, Aursjøen, Baksjøen, Nordre, - og Søndre Ulvsjøen, Munksjøen, Ulvsjøen Vest, Søre Osa, Nordre Osa, Osensjøen, Slemma og Tverrena.
I disse vann- og vassdragene er det gode muligheter til fangst av blant annet ørret, røye, abbor, lake, gjedde, sik og harr.

Området til Osen Fiskeadministrasjon omfatter 11 elver og innsjøer med bra fiske.

 

Vedlagte filer

Fiskeregler

Alle over 16 år må løse fiskekort.
- Fiskekortet skal alltid medbringes under fiske og skal forevises dersom en annen person med gyldig fiskekort eller oppsynsbevis forlanger det.
- Oppsynet har også rett til å undersøke fiskeredskap og fangst.
- Det er ett felles fiskekort for hele området.

- Alle med gyldig fiskekort kan fiske med følgende redskap:
Stang, dregg og isfiskeredskap.
I tillegg kan oter bruker i Osensjøen, Nordre og Søndre Ulvsjøen og Nordre og Søndre Slemsjøen.
- Det er kun tillatt å bruke redskap som er beregnet på å kunne slukes av fisken.
- Minstemål for ørret og harr:
Aursjøen og Baksjøen:
30 cm.
Øvrige vassdrag: Ikke minstemål.
- Alt fiske etter ørret i elver, åer og bekker er forbudt i tiden 15/9 – 31/10.
I Søre Osa er alt fiske forbudt i tiden
f.o.m 15. september t.o.m. 31. mai
- Isfiske er tillatt i alle vann og vassdrag med følgende begrensninger:
Aursjøen og Baksjøen:
Kun 1 stikke per fisker.
Øvrige vann og vassdrag:
Kun 3 stikker per fisker:
Unntak: Fiske etter lake i Osensjøen

- Garnkort (kun i Osensjøen) selges etter spesielle regler fra OJFF.

- Fiske er ikke tillatt i følgende åer/bekker:
• Utløpsbekk fra Ulvsjøen vest
• Bekk mellom Aursjøen og Baksjøen
• Utløpsbekk Baksjøen.