Fiske i Oppdal Bygdealmenning

Oppdal Bygdealmenning er med sine 1161 km2 en av landets største bygdeallmenninger, og har rundt 120 fiskevatn.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Oppdal Bygdealmenning

72420277

post@oppdalbygdealmenning.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Se interaktivt kart over vårt fiskekortområde

 

Fisket i allmenningens rundt 120 vann er til dels meget godt. Noen av vannene regnes blant de beste fjellvann i landet. Fiskearter er ørret og i noen vann røye.
Hytter leies ut ved Unndalsvatnet, Orkelsjøen, Vesle Orkelsjø og i Åmotsdalen. (Ta kontakt på 72420277 eller post@oppdalbygdealmenning.no)
Floraen i Østfjella og Trollheimen er spesielt rik og gjør områdene til gode beitefjell. Fjella langs Drivdalens østside og Gjevilvasskamman i Trollheimen er viden kjent for sine mange sjeldne plantearter.
Fuglelivet er også meget rikt på mange lokaliteter. Reinen i Oppdal er villrein i Østfjella og i Snøhettaområdet, i Trollheimen er det tamrein.

 

I de fleste ørretvatna finnes det ørret opp til 1 – 1,5 kilos størrelse. Fisket kan være godt, men som i de fleste fjellvatn kan det være perioder der det er svært vanskelig å ta fisk. Røyevatna er stort sett overbefolket, men det tas enkelte store fisker. I alle eller så godt som alle røyevatna er det også ørret, og enkelte ganger tas det stor ørret i disse vatna.

Ørret er dominerende fiskeslag. Røye finnes i omtrent 30 vatn. I Unndalsvatnet finnes det harr. I Orkelsjøen og en del tilstøtende vatn, samt i Unndalsvatnet og Gjevilvatnet finnes det ørekyte. Regnbueørret har overlevd og reprodusert i ett vatn (Potta i Åmotsdalen) siden utsetting på midten av 1960-tallet, men undersøkelser i 2003 og 2004 tyder på at bestanden nå er utdødd. Allmenningen driver fiskestell, og har blant annet eget klekkeri.

 

Mer info på vår hjemmeside

Fiskeregler

Fra og med 15. september til og med 31. oktober er alt fiske i elver og vatn med ren ørretbestand forbudt. I vatn med røye, samt vatn med både røye og ørret, er fiske tillatt hele året. Fiske med stående redskap (garn og line) er tillatt i rene ørretvatn fra og med 15. juli til og med 14. september. For Skarvatnet gjelder samme regler som for vatn med ren ørretbestand. For Gjevilvatnet er fiske med garn og liner tillatt fra og med 1. juli til og med 14. september, og alt fiske er forbudt i tiden fra og med 15. september til og med 31. oktober. I Vesle Orkelsjø, Orkelsjøen og i Unndalsvatnet er fiske med stående redskap tillatt fra og med 15. juli til og med 31. august. Det er forbud mot bruk av levende fisk som agn. SE FORØVRIG FULLSTENDIGE FISKEREGLER VEDLAGT.

Veibeskrivelse

Følg E6 Fra Trondheim i nord og fra Østlandet i sør. Fra Østerdalen følger du Rv 3 til Ulsberg, og følger E6 ca 20 km. sørover, eller via Rv 29 Folldal/Hjerkinn og deretter E6 nordover til Oppdal Se ellers hjemmesiden for adkomst inn i almenningen.

Andre aktuelle tilbud