Låst

Holselva - Fellessone

Holselva er en spennende plass for flue og aktivt markfiske. Elva er ei oppvandringselv. Ørreten starter vandringen fra Strandafjorden i juli.

Arter

  • Brunørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Kontakt oss

Hemsedal Fiskeforening

V/ Stein Breie

47667253

margarbo@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Holselva er en spennende plass for flue og aktivt markfiske. Elva er ei oppvandringselv. Ørreten starter vandringen fra Strandafjorden i juli. Fisket blir bedre og bedre utover sommeren og høsten, men det er muligheter i juni også. Det anbefales da å fiske i de nedre deler av Holselva.

 

 

Generell beskrivelse

I denne sonen kan det utøves alle typer stangfiske. Det er ingen begrensning på antall fiskekort. Fellessonen er relativt kort, men etter nedbørsperioder, med god vannføring, kan dette området gi gode fangster. Fra Øynebrune, ved Kleivi/Renovasjon, starter flue -og aktivt markfiskesonen hvor det blir lagt ut kun 6 kort per dag.

 

Fiskebestand 
God bestand av storvokst ørret. Hemsedal fiskeforening gjennomførte prøvefiske i vassdraget sommeren 2009. Det ble fanget omlag 40 fisk på dette prøvefisket - fra 0,3 kilo til 3,3 kilo. Av fisketeknikker i undersøkelsen ble det kun brukt tørrfluefiske og aktivt markfiske. Stor andel av ørret fra 0,5 til 1 kilo.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Holselva ligger på grensen mellom Hol og Ål kommuner.

 

Anbefalte lenker:

 

 

Fiskeregler

I Holselva, fra Øynebrune til og med Ankerhushølen, er det kun tillatt med aktivt markfiske og fluefiske. Fiskesesongen varer fra 1. juni til 20. september. Fiskestart tilpasses nærmeste helg før 1.juni. Begrenset kortsalg, 6 kort legges ut pr.dag. En fiskedag varer fra kl. 08.00 - 24.00. Fiske utenom dette tidsrommet er ikke tillatt. 


Det er forbudt å avlive fisk over 40 cm. All fisk over 40 cm skal settes tilbake. Hver fisker kan avlive 1 fisk pr. fiskedag (08.00 - 24.00) mellom 35 og 40cm. I Holselva er det fritt uttak av fisk under 35cm (ingen minstemål). Det er kun lov å benytte mothakeløse kroker (mothakene må være nedklemt). Det skal brukes knutefritt hovnett. 


Organisert fiskeaktivitet for barn under 16 år med mark og sluk er ikke tillatt. Barn under 16 år fisker gratis og med den fiskeredskap de selv ønsker, men må ellers forholde seg til gjeldene fiskekortregler. Ledsagende voksne som deltar aktivt i barnas fiske, må løse fiskekort selv om de ikke fisker. 


Ståsnøre, linefiske, oterfiske, garnfiske, fiske med levende agn og enhver form for båtfiske er forbudt. Det er kun tillatt med en stang pr. fiskekort og ett kort pr. person. Ikke tråkk på dyrka mark - ikke kast søppel i naturen.
Ved vading skal det vises hensyn til elvens bunnvegetasjon og andre fiskere.
Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse, beslag av utstyr og en bot på kr. 2500,- 
På fellesområdet, fra Øynebrune og ned til Strandafjorden, er alle typer stangfiske tillatt.
Egne regler gjelder for fiske i mark og fluesonen. Se vedlegg til fiskekortet.

Gode fisketips


Til aktivt markfiske anbefales helaksjon stang fra 9,6 til 10.6" , kastevekt 2–12 gr. Til fluefiske anbefales #4 og #5 stenger. Fluevalg etter klekking og værforhold.