Fiskekort - Sone 7 (Lesja) i Gudbrandsdalslågen

Elva kan være svært klar og er sakteflytende. Under gode forhold kan man se fisken. Alle muligheter for et spennende fiske både etter ørret og harr. På strekningen er det to egne fluefiskesoner.

Arter

 • Ørret
 • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Lesja Sone 7

Geir Ulekleiv

97120611

ugeir@online.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Lesja Grunneierlag administrerer fisket i Lågen sone 7.  Årsmøtet 2020 vedtok å etablere 2 fluesoner, en lengst vest og en mot grensa til Dovre. 

Fiskekvoter

Kvotebegrensning for sone 7 Lesja:

 • Kvotebegrensning for sone 7 Lesja: All ørret over 35 cm skal gjenutsettes med slikt unntak:  Hver fisker kan ta 1 ørret over 35 cm pr. døgn.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.

 

Kvotebegrensning i Fluesonene:

 • Hver fisker kan avlive 2 fisker pr fiskedøgn, ørret/harr under 35 cm.  All ørret over 35 cm skal gjenutsettes.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • For utvidet sesong 12.9- 20.9 skal all fisk settes ut igjen

Mer detaljert beskrivelse

Gudbrandsdalslågen har sitt utspring fra Lesjaskogsvatnet, og renner som ei lita elv gjennom skogsområder mot samløpet med Lora elv. Videre nedstrøms renner elva gjennom det åpne kulturlandskapet i Lesja-bygda. Elva kan være svært klar og er sakteflytende. Under gode forhold kan man lett se fisken. Alle muligheter for et spennende fluefiske både etter ørret og harr. Det er god adgang til elva ved en rekke bruer.

Sone 7 omfatter Lågen fra utløp av Skråkka ca 7 km nedenfor Lesjaskogsvatnet og i Lora elv opp til statsalmenningsgrensa. Nedre grense er kommunegrense mot Dovre kommune.

 

Lågen fiskeelv sone 7 har blitt en mer og mer populær fiskesone, ikke minst fordi vannet er krystallklart med sandbunn.  Store deler av sona har lett adkomst og er lett å vade i.  Sone 7 er delt inn i 3 deler; Øvre Fluesone (3km), midtre del (19km,ikke fluesone) og Nedre Fluesone (3km).  

 

Se kart der fluesonene er inntegnet

 

For Fluesonene selges det kun døgn- og ukekort.  Fiskekort for Fluesonene gjelder også for fiske i hele Sone 7 (Lesja). Kort for utvidet sesong i fluesone 12.9- 20.9 selges det kun døgnkort, og dette kortet gjelder bare mellom Brustugubrue og utløpet Lora elv.

 

For Lågen sone 7 Lesja kan en kjøpe døgn-, uke- og sesongkort.  Dette kortet gjelder ikke innenfor de to fluesonene.

 

 

Ønsker du overnatting i nær tilknytning til elva, ta kontakt med:

Kolstad Gard  www.kolstadgard.no  tlf: 97649372/97560274

Søre Traasdahl hyttetun www.traasdahl.no tlf: 90790375/99251519

Vigga Vekst v/Geir Ulekleiv  www.viggavekst.no tlf: 97120611

 

Ønsker du lokalkjent guide, ta kontakt med:

Vigga Vekst v/Geir Ulekleiv  www.viggavekst.no tlf: 97120611

 

Fiskeregler

For Fluesonene selges det kun døgn- og ukeskort.  Fiskekort for Fluesonene gjelder også for fiske i hele Sone 7 (Lesja). 

 

Fiskekort for Sone 7 (Lesja) IKKE inkludert Fluesoner gjelder for fiske i området utenfor Fluesonene.  Her selges det døgn-, uke-, og sesongkort.

 

Generelle regler Sone 7 (Lesja):

 • Fisketid: 01.06 - 11.09. 
 • Fiskekortet gjelder for sportsfiskeredskap som mark, sluk og flue.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
 • Kvotebegrensning for sone 7 Lesja: All ørret over 35 cm skal gjenutsettes med slikt unntak:  Hver fisker kan ta 1 ørret over 35 cm pr. døgn.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Barn under 18 år fisker gratis med sportsfiskeredskap.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn: (+47) 97120611

 

Fiskeregler i Fluesonene:

 • Fisketid: 01.06 - 11.09
 • Utvidet sesong fra 12.09.-20.09. for fluefiskere mellom Brustugubrue og Lora bru. All fisk skal settes ut igjen. Det kommer eget kort på dette.
 • I fluesonene gjelder kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten.  Fluer skal ikke ha mothake.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras.
 • Kvotebegrensninger i fluesonene: Hver fisker kan avlive 2 fisker pr fiskedøgn, ørret/harr under 35 cm.  All ørret over 35 cm skal gjenutsettes.
 • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.
 • Barn under 18 år fisker gratis, men må forholde seg til gjeldende regler.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Telefon oppsyn: (+47) 97120611

Veibeskrivelse

Gudbrandsdalslågen sone 7 ligger i Lesja.  Lesja ligger langs Europavei 136,  ca. 15 km i retning vest fra Dombås.  

 

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud