Fiskekort - Sone 5 (Sel) i Gudbrandsdalslågen

Denne delen av Gudbrandsdalslågen er svært godt egnet for sportsfiske. På strekningen finnes også en egen fluefiskesone.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Lågen sone 5

Erlend Dokken, Bård M. Hagen

+47 92650986, +47 90884997

bard@puttenseter.no

Video

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Fangstbegrensning i Fluesona i Sone 5.Hver fisker kan avlive 2 fisk (aure/harr) pr fiskedag under 35 cm. All fisk over 35 cm skal slippes tilbake i elva. Utenfor Fluesona er det ingen fangstbegrensninger.

Mer detaljert beskrivelse

Sone 5 er den delen av Gudbrandsdalslågen og Otta-elva som ligger i Sel kommune, ca 45 km lang. Elvene er varierte med  stilleflytende strekker med noen strykpartier innimellom. Lågen sone 5 egner seg for alle type fiskere, alt fra familier til spesialiserte fluefiskere. Området på bildet er spesielt kjent for sitt gode harrfiske.  Innenfor sone 5 finnes det en egen fluesone.

 

For mer informasjon:

Fishspot.no - Lågen Fiskeelv

Fishspot.no - Selsvollene Fluefiskesone

Fiskeregler

Generelle regler for Sone 5

Fiske er tillatt hele året.  I perioden fra isløsning t.o.m. 20 mai er det kun tillatt å fiske med flue (maks krokstørrelse 10, ikke tubeflue).  I dette tidsrommet er det ikke tillat å fange ørret.

Fiskeregler i fluesona

Fangstbegrensning: Hver fisker kan avlive 2 fisk pr. fiskedøgn ørret/harr under 35 cm.  All fisk over 35 cm skal slippes ut igjen.

Område:  Fra lystråd over Lågen ca. 150 oppstrøms Hågåbrua, til Laurgårdsbrua på Sel.  Fluefiskesonens totale lengde er ca. 5 km.  Et lite område lengst sør i sona er ikke med, dette er merket i terrenget.

Det er kun tillatt å fiske med fluestang, eller flue og dupp.  Barn under 16 år fisker gratis, men må forholde seg til gjeldende regler.  Det er forbudt å fiske med båt i fluesona.  Krokene skal være uten mothake.

I perioden 15. september til 1. november er et område rundt Grenet stengt for fiske grunnet gyting.  Dette området er merket.

Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.

 

Sone 5 omfatter innmeldte strekninger innenfor Sel kommune, og gjelder både Gudbrandsdalslågen og Otta elv. Det finnes mange svært gode fiskeplasser for både harr og elveørret. 

 

Veibeskrivelse

Gudbrandsdalslågen sone 5 ligger i Sel der Otta er sentrum.  Otta ligger langs E6,  125 km sør for Oppdal.  Langs E6, 110 km nord for Lillehammer.  Fra vest kommer Riksevei 15 fra Stryn  ned i Gudbrandsdalen på Otta. 

 

Andre aktuelle tilbud