Fiske i Heddøla opp til Omnesfossen

Heddøla byr på spennende fiskeopplevelser i sine utallige kulper. Her lurer fiskearter som ørret, gjedde, abbor, laks osv. Link til fangsregistrering finnes lenger ned

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Sjøørret
  • Abbor
  • Røye
  • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra Notodden følger man E-134 vestover mot Seljord. E-134 ligger på østsiden av elven, men et stykke fra. Det går også en mindre veg på vestsiden av Heddøla som kan benyttes til å finne den "rette" fiskeplassen.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

TFA arbeider ut fra en felles driftsplan for Norsjø (58 m²), Eidelva opp til Ulefoss, Bøelva opp til Seljordsvannet (30 km),
Sauarelva med Bråfjorden (10 km), Heddalsvannet (12 km²) og Heddøla opp til Omnesfossen (16 km).

Kontakt oss

Telemarkvassdragets Fiskeadministrasjon TFA

00000000

tfa@tfa.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fisket i Telemarksvassdraget administreres av Telemarks-vassdragets Fiskeadministrasjon (TFA), et fellesorgan for grunneierlag langs vassdragets anadrome (lakseførende) del ovenfor Skotfoss, hvor også staten er medlem med midtpartiene i Norsjø og Heddalsvannet.

 

Ved kjøp av fiskekort vil du få tilgang til fiske i alle disse områder med unntak av ett område øst for Norsjø. Dette er merket på fiskekortkartet og i marka.

 

Fiskebestand

Bra bestand av alle arter

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Vassdragene renner gjennom flott kulturlandsskap.
Gode fiskestier langs Bøelva med gode fiskeplasser.

 

Anbefalte lenker

Skienselva.no

Fiskeregler

Alle over 16 år må løse fiskekort.
Barn under 16 år trenger verken fiskekort eller å betale statlig fiskeravgift (ved laksefiske) i noen av kortområdene.
Alle som skal fiske i Norsjø, Heddalsvannet og Bråfjorden
(kortområde 1 og 2 med unntak av Sauarelva), og ovenfor Oterholtfoss i Bøelva (kortområde 3) trenger ikke å løse statlig fiskeravgift.

Ved fiske etter laks og sjøørret i elvene (kortområde 3 og 4) og Sauarelva (kortområde 1) må alle løse statlig
fiskeravgift. Løs fiskeravgiften her

Fiske etter laks og sjøørret er kun tillatt i perioden 1. juni til 30. september.
Det kan fanges inntil 2 laks eller sjøørret pr. døgn pr. pers.
Laks og sjøørret som fanges i perioden 1. oktober til 30. mai skal straks settes ut igjen.

Ved fiske fra båt i Norsjø, Heddalsvannet og Bråfjorden kan det fiskes med maksimum 4 snører med ett agn (krok, sluk, wobbel o.l.) på hvert snøre pr. båt.
Det er ikke tillatt å fiske med redskap som kan fylles med vann.
Inntekter fra salg av fiskekort går i sin helhet til
kultivering og andre fiskefremmede tiltak innen området.

 

FANGSTRAPPORT PÅ LAKS SKAL SENDES INN UMIDDELBART ETTER FISKEKORTETS UTLØPSDATO PÅ LENKEN UNDER !

http://www.skienselva.no/index.php/hvordan-fiske/fangstregistrering/laks-og-sjoorret