Fiske hos Bamble jeger og fiskerlag

Bamble Jeger og Fiskerlag er en forening med ca. 600 medlemmer. Vi disponerer ca. 50 fiskevann (last ned kart lenger ned på siden) med variert fiske - hovedsakelig ørret, røye, abbor og gjedde.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Brunørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Flere av vannene kan man kjøre til med bil. Noen må kjøre på bomvei. Kjøring på bomvei tillates kun ved leie av hytte. ta kontakt på post@bjfl.no for mer informasjon.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Bamble JFL

Jeanine Bjørnsen

97070163

jeaninebjornsen@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

BJFL disponerer en rekke flotte fiskevann med et rikt artsmangfold i store deler av Bamble kommune. Alt fra suter og sørv til abbor, gjedde og ørret er det gode sjanser for å komme i kontakt med her. Er man heldig, kan fisken være riktig stor i tillegg. I tillegg til fiskevann i marka disponerer vi Herreelva, en perle av ei elv som fører både sjøørret og laks (egen kort). Fiskeutvalget vil etterstrebe å legge forholdene til rette for at alle sportsfiskere skal ha et godt tilbud i Bamble, både medlemmer og alle andre.

Våre fiskevann ligger spredd rundt i Bamble. De fleste er innenfor kort gangavstand i enkelt terreng.

Fiskekartet  viser hvilke vann som er tilgjengelige for vårt område. Vann nummer 13 (Ragnhildstjenn), 19 (Eikelitjenn) og 44 (Krokvann) er ikke en del av tilbudet. 

Det henger plakater rundt i kommunen vår hvor du kan kjøpe dagskort og helgekort via SMS.

Se vedlagte filer

Fiskeregler

Fiskekortet gjelder for stangfiske, oter og håndsnøre. Oter kan kun benytte i Flåte og Langen.
Ved leie av hytte følger også rett til å fiske med inntil 5 garn i Langen
Det er ikke tillatt å fiske med levende agn.
Ingen brenning av bål mellom 15.april og 15. september.
Ikke kast søppel i naturen.

 

Vann nummer 13 (Ragnhildstjenn), 19 (Eikelitjenn) og 44 (Krokvann) er ikke en del av tilbudet. 

Gode fisketips

Mark/markdrag, spinner/sluk eller flue blir mye brukt. Ved bruk av båt kan det også i Flåte og Langen benyttes oter. 

 

 

 

Andre aktuelle tilbud