Ørretfiske i Evenes

Vassdraget er et av Nordlands beste ørretvassdrag og strekker seg fra grensa mot Narvik kommune og til sjøen i Lenvik/Østervik. Her er det mulig å fiske i både elv, kulper og større ørretvann.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Indre Evenes Grunneierlag

+47 90892770

Kai.Mathisen@uit.no

Kjøp fiskekort her

Veibeskrivelse

Området ligger langs E-10 i Evenes kommune, ca. 50 km fra Narvik og ca. 70 km fra Harstad.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Her finner du et av de beste ørretvassdragene i Nordland som strekker seg fra grensa mot Narvik kommune til sjøen i Lenvik/Østervik. Her er det mulig å fiske i både elver, kulper og større ørretvann.

Fiskebestand 
Vassdraget er et rent ørretvassdrag med unntak av elvemunningen ut i sjøen hvor man også kan få laks og sjøørret.

Fisketips 
Mark, flue eller sluk.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
I området finnes to gode fiskevann langs E-10, Østervikvatnet (Snubbavatnet) og Holmvatnet. I tillegg finnes et mindre vann, Grunnvannet, langs veien til Grovfjord (R-829). Ved vannene er det gode fiskemuligheter for stangfiske fra land. Også i elva mellom Holmvatnet og Østervikvatnet/Snubbavatnet er det mange fine fiskeplasser.

Lenke:

Indre Evenes Grunneierlag

Fiskeregler

I elvemunningen mot sjøen (nedenfor Østervikbrua) starter 1. mai og avsluttes 15. september.

 

Isfiske tillatt med ett håndsnøre i perioden 1.3-30.4, unntatt langfredag og 1. påskedag. Til fiske ellers benyttes håndsnøre med maksimalt 3 kroker og to snører pr. fiskekort. Oter er ikke tillatt.

 

Isfiske er ikke tillatt langfredag og 1. påskedag. Fangst rapporteres til Kai.Mathisen@uit.no.

Gode fisketips