Ørretfiske i Evenes

Vassdraget er et av Nordlands beste ørretvassdrag og strekker seg fra grensa mot Narvik kommune og til sjøen i Lenvik/Østervik. Her er det mulig å fiske i både elv, kulper og større ørretvann.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Indre Evenes Grunneierlag

+47 90892770

Kai.Mathisen@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Her finner du et av de beste ørretvassdragene i Nordland som strekker seg fra grensa mot Narvik kommune til sjøen i Lenvik/Østervik. Her er det mulig å fiske i både elver, kulper og større ørretvann.

Fiskebestand 
Vassdraget er et rent ørretvassdrag med unntak av elvemunningen ut i sjøen hvor man også kan få laks og sjøørret.

Fisketips 
Mark, flue eller sluk.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
I området finnes to gode fiskevann langs E-10, Østervikvatnet (Snubbavatnet) og Holmvatnet. I tillegg finnes et mindre vann, Grunnvannet, langs veien til Grovfjord (R-829). Ved vannene er det gode fiskemuligheter for stangfiske fra land. Også i elva mellom Holmvatnet og Østervikvatnet/Snubbavatnet er det mange fine fiskeplasser.

Lenke:

Indre Evenes Grunneierlag

Fiskeregler

I elvemunningen mot sjøen (nedenfor Østervikbrua) starter 1. mai og avsluttes 15. september.

 

Isfiske tillatt med ett håndsnøre i perioden 1.3-30.4, unntatt langfredag og 1. påskedag. Til fiske ellers benyttes håndsnøre med maksimalt 3 kroker og to snører pr. fiskekort. Oter er ikke tillatt.

 

Isfiske er ikke tillatt langfredag og 1. påskedag. Fangst rapporteres til Kai.Mathisen@uit.no.

Veibeskrivelse

Området ligger langs E-10 i Evenes kommune, ca. 50 km fra Narvik og ca. 70 km fra Harstad.

Gode fisketips