Fossem og Reinsvatnet, jakten på storgjedda

Vassdrag 6 kilometer nord for Steinkjer som huser STOR gjedde og har i tillegg en bra bestand av ørret.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Brunørret
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Fossem og Reinsvatnet Grunneierlag

Trude Larsen

91727588

kastlia@hotmail.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fossem og Reinsvatnet er ett vassdrag 6 kilometer nord for Steinkjer som huser STOR gjedde og har i tillegg en bra bestand av ørret.

Årlige fangster på gjedde opp mot 9 kg og ørret fra 1-4 kg. 


Kortsalg:
Det selges også fiskekort på følgende steder: Sportshytta
Kortpriser 2022:
Sesongkort: 200,-
Ukeskort: 100,-

Døgnkort 50,-
Båtutleie pr. døgn: 120,-

Båtutleie:
Det leies ut 1 båt, den ligger ved Fossembrua. Pris kr. 120 pr. gang. Leie betales med SMS, se plakatoppslag ved båtplass. Flytevest MÅ medbringes selv.

Motorferdsel:
Det er kun tillatt med elektrisk motor i vassdraget.

Båutlegging:
Båtutlegging kan kun skje etter avtale med grunneieren.

 

 

Fiskeregler

Fiskeregler / Opplysninger om vassdraget:

Kortsalgområde:
Fiskekortet omfatter Rensvatnet og Fossemvatnet til grensa mot Snåsavatnet med Sunnan bru. Fiske fra Fossem bru er ikke tillatt.

I Fossemfossen (stryket mellom Fossemvatnet og Rensvatnet) er kun stangfiske tillatt.

Fiskeredskap:
NB! Bruk av levende agn forbudt i Norge Overtredelse av dette vil bli rapportert/anmeldt.

Mark, sluk, oter, flue, garn (etter avtale med grunneier) er tillatt.

Desinfeksjon av utstyr:
Fiskeutstyr, båter og annet utstyr som har vært brukt i vassdrag i utlandet, eller i vassdrag hvor det er mistanke om eller påvist smittsom sykdom, skal være rengjort og desinfisert før det brukes i annet vassdrag. Det er også forbudt å tømme vannbeholdere direkte i annet vassdrag.

Motorferdsel:
Det er kun tillatt med elektrisk motor i vassdraget.

Båutlegging:
Båtutlegging kan kun skje etter avtale med grunneieren.
Garn- og linefiske:
Garn-og linefiske er kun tillatt etter avtale med hver enkelt grunneier. Flytegarn er ikke tillatt i vassdraget

Ferdsel etc.
Vis hensyn til åker og eng - kontakt grunneier såfremt du er usikker på adkomst til vassdraget

 

Lenker:

Nettside (facebook)

Veibeskrivelse

Langs riksvei 763 mot Binde/Snåsa fra Steinkjer