Fiske i Fåberg Østfjell

Ligger på Østsiden av Lågen og strekker seg nord-østover til snaufjellet og fylkesgrensa mot Hedmark. Et flott turområde som er mye brukt sommer og vinter.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Gjedde
  • Abbor
  • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Mesnaelva er tilgjengelig fra bla. Kroken og Sjøsetervegen. Alternativt ved å følge vegen mot Mesnali, og ta av derfra ned mot Nord-Mesna.
Fjellet nås enklest vie Nordsetervegen via Nordseter og via Sjusjøvegen.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Gunnar Nyhus

48123787

g.nyhus@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Fiske lett tilgjengelig fra bilveier i området.
Mesnavassdraget er en naturperle vel verdt en tur, med gode muligheter for flueentusiasten.

Fiskebestand

Det finnes ørret i nesten alle vann. Ellers er det sik, abbor og gjedde.

Belliggenhet og terrengbeskrivelse:

Ligger på Østsiden av Lågen og strekker seg nord-østover til snaufjellet og fylkesgrensa mot Hedmark. Området er variert og består av skog, myrer, vann og fjell.

Nyttige linker:

Fiskeregler

Adgang til å fiske for alle som har løst fiskekort. Fiske med stang er tillatt i alle vatn og elver f.o.m. 01.01 t.o.m. 31.12.
Fredningssoner: Nord-Mesna fra reguleringsdam til Danielsflø og fiskerennene ved utløpet av Reinsvatn og Melsjøen. Fiske fra båt er ikke tillatt i Landedemmen, Abbortjern, Matfartjern, Agntjern, Koltjern og Reinsvatn.
Bellyboat er tillatt på Abbortjern som et prøveprosjekt
Isfiske med håndsnøre og abborfiske med ruser er tillatt i Melsjøen, Mjogsjøen, Matfartjern, Agntjern, Koltjern, Vesletjern, Avskåkån og Nord-Mesna. I Nord-Mesna gjelder fiskereglene for Ringsaker Jakt- og Fiskeområde. Fiske i Mesnaelva er tillatt hele året nedenfor Øvstdalsfossen.
Gratis fiske for barn under 16 år, jfr § 18 i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv.

Gode fisketips

Spinner, sluk, mark og flue.
Panther Martin og Sølvkroken Special er gode fiskefangere.
Europea 12an og Sreaking Caddies har vist seg effektive.
Tradisjonelle fluer som Olsen, March Brown har også god fangststatistikk.
Prøv også fluedupp og mark med lett søkke !