Fiske i Vorma og Glomma

Vorma og Glomma er mangfoldige fiskeelver med muligheter for spennende og varierte fiskeopplevelser store deler av året. 20 min fra Gardermoen.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Harr
  • Brunørret
  • Lake
  • Andre
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Glomma og Vorma Elvelag

+47 93864912

webmaster@elvelaget.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

I et herlig og vekslende elvelandskap kan du fiske i Norges største elv.
Kulturlandskapet langs elvene er artsrikt og fullt av spor fra vår fortid. Elvelandskapet har foranda seg; ikke minst på grunn av stadige endringer i jordbruksdrifta. Mange dyrearter er knyttet til kulturbetinga vegetasjonstyper som vi finner langs elvene.

Merk: Fiskekortet dekker ikke vestre del av Vorma, mellom Bårstad gård og Blekstad gård.

 

Fiskebestand
Glomma, Vorma og sideelver har en viktig funksjon som gyte- og oppvekststeder for mange fiskearter.
Vannstand, tid på døgnet og tid på året er viktige faktorer som påvirker hvor og når det er godt fiske for de ulike fiskeartene. Store variasjoner i vassdraget gir muligheter for fine fiskeopplevelser året rundt.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Kulturlandskapet langs elvene
Glomma og Vorma er særegne elementer i landskapet på Romerike. Elvene var livsnerver i bygdene. Fra gammelt av ble elvene i mye større grad enn i dag brukt som transportåre. Tømmerfløtning har foregått på elvene i årtier. Folk og gods ble fraktet på elva i båt og på isen; en ikke helt ufarlig foreteelse. Kraftproduksjonen som har foregått i vassdraget i årtier preger også elvene.

 

Nyttige linker:

Fiskeregler

Det selges døgnkort, ukekort og årskort for strekningen nord for Rånåsfoss. Detaljerte kart over fiskekortområdene fås ved kjøp av fiskekort.
Vi oppfordrer til å unngå fiske etter ørret på gytestrekninger i gytetida i hovedvassdraget. For øvrig er sportsfiske tillatt hele året i Glomma og Vorma. I sideelvene er fiske forbudt i oktober måned. Enkelte sideelver har utvidet fredningstid.

Merk: Fiskekortet dekker ikke vestre del av Vorma, mellom Bårstad gård og Blekstad gård. Oppsyn må påregnes.

De viktigste hovedreglene er:
• Ørret mindre enn 30cm skal settes tilbake i elva.

• Harr mindre enn 35 cm skal settes tilbake i elva.

• Fiske med levende agn er forbudt. Bruk ikke fisk fra et annet vassdrag som agn.

Fiske er forbudt i et område 65 meter nedenfor Svanfossdammen. Grense for forbudssona er merket fra spissen av landtangen på østsida av Vorma og over elva til merket punkt 65 meter nedenfor dammen på vestsida av elva.

Gode fisketips

I strømpartier finner du gode ørret- og harrplasser. I evjer og i sakteflytende partier er det gode forhold for abbor- og gjeddefiske.