Grongkortet - fiske i flere hundre vann.

Med Grongkortet kan du fiske i store deler av Grong kommune etter innlandsfisk (ørret og røye). Vi har mange fiskevann og flere store og små elver det kan fiskes i.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Grongkortet

Sagmohaugen Utmarksservice, Ragnar Holm

Mob:91354947

ragnarholm2@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Med Grongkortet kan du fiske i mange vatn og flere elver i hele Grong kommune. Vi har noen små unntak. Det ene er Rausjøen på grensa mellom Grong og Snåsa, på Heia like ved E6. Det andre er en kort strekning i øvre Namsen (ca. 200-300 m) ved Fjerdingen.

I tillegg gjelder ikke Grongkortet for Ulvig Kiær's eiendommer i Grong (fra og med 2017) og heller ikke for Namdal Bruk's eiendommer i Grong (nytt fra 2022). Grongkortet gjelder heller ikke for lakseførende deler av vassdragene. Sesongkort gjelder for kalenderåret. Vi har ingen fredning på høsten eller andre tider på året.

 

Fiskebestand
I Grong er ørret vanligste fiskeart i innlandsvatnene og elvene (med unntak av de lakseførende strekningene i Namsen og Sanddøla). I tillegg til ørret har vi røye i noen få vatn.
Fiskebestandene varierer litt fra vatn til vatn. Noen vatn har relativt tett bestand av ørret, hvor størrelsen vanligvis ligger på 1-3 hekto. I disse vatnene er det relativt lett å få fisk og de egner seg godt for barnefamilier.
Andre vatn har tynnere bestander hvor sjansen for stor fisk er større. Øvre del av Namsen er kanskje et av de beste "vatnene" vi har i Grong og her finner du også "Namsblanken". Det er en relikt laksestamme som kun lever i ferskvatn.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse:
Grong kommune ligger i Namdalen, som utgjør de nordlige delene av Nord-Trøndelag fylke. Grong sentrum (Mediå) ligger ca. 200 km. nord for Trondheim, langs E6. Grong kommune er tilsammen ca. 1.100 km2 og vi har over 500 små og store fiskevann i kommunen. Her er det plass for de fleste.  

 

Nyttige linker 

Fiskeregler

Generelle regler
Fiskereglene som følger vedlagt SKAL være med sammen med fiskekortet. Fiskereglene kan du skrive ut selv. Fra 2002 er det ikke nødvendig å løse fiskeravgift for å fiske innlandsfisk (kun i forbindelse med fiske etter laks, sjøørret og sjørøye). Barn under 16 år fisker gratis når det gjelder innlandsfisk. 

MERK: Grongkortet gjelder ikke lakseførende del av Namsen og Sanddøla og fiskeslag er i hovedsak ørret (noen få røyevatn).

I tillegg gjelder ikke Grongkortet i Rausjøen på grensa mellom Grong og Snåsa, på Heia like ved E6. Det andre er en kort strekning i øvre Namsen (ca. 200-300 m) ved Fjerdingen.

Grongkortet gjelder heller ikke for Ulvig Kiær's eiendommer i Grong (fra og med 2017) og heller ikke for Namdal Bruk's eiendommer i Grong (nytt fra 2022, se vedlagte eiendomskart). Grongkortet gjelder heller ikke for lakseførende deler av vassdragene. Sesongkort gjelder for kalenderåret. Vi har ingen fredning på høsten eller andre tider på året.

Som innenbygdsboende regnes de som er bosatt i Grong kommune.

Veibeskrivelse

Grong kommune er et trafikalt knutepunkt i Namdalen. Reiser du med bil, er det bare å følge E6, så kommer du til Grong (ligger ca. 200 km nord for Trondheim og ca. 200 km sør for Mosjøen). Riksvei 760 fra Namsos og Riksvei 74 fra Lierne fører deg også til Grong. Du kan også ta tog og gå av på Grong stasjon. Fly til Namsos og evt. leiebil derfra går også bra. Uansett - hjertelig velkommen skal du være!

Gode fisketips

Fisketips:
Fisken i Grong er vel ikke særlig anderledes enn fisken andre steder. Noen ganger tar den på alt og andre ganger er den umulig å få på kroken. 
Å komme med konkrete tips blir vanskelig, men et besøk på Intersport Grong eller Hotell Grong/Turistkontoret vil kunne resultere i nyttig informasjon.