Flott fiske i bynære strøk - Fåberg Vestside Lillehammer

I foreningens område er det ca 30 fiskevann og de fleste ligger i Fåberg Vestfjell.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor

Beliggenhet

Viktige datoer


01.01.2022 kl. 09:00

Kontakt selger

Fåberg Vestside Utmarkslag

Tore Grønlien

90187976

tore.gronlien@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Veibeskrivelse

Fra Lillehammer følg E6 til Vingrom, ta deretter av RV 250 mot Dokka. Du kan også komme inn i området via Gausdal og Auggedal. Se forøvrig kart for alternative adkomster.

Om selger

FVU (Fåberg Vestside Utmarkslag) forvalter 217 500 dekar utmark.
Mye av dette er fjellområde med barskog, myrer, fiskevann og rik vakker natur.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Det er mange gode fiskevann med hovedvekt av ørret og abbor, og det er lov å fiske i grunneierforeningens område for både innenbygds og utenbygds med garn, oter og stang.
Helt nordvest i foreningens område ligger Fåberg Vestsides eneste snaufjell. Skjellbreidsfjell er et fjellmassiv som strekker seg over i Gausdal Vestfjell, og lengst i syd begynner det med Bleikefjell, så Prestkjerringa, Hindalsfjell, Myssmørhelje og GammelHans. Disse ligger på godt over 1000 moh.

 

Fiskebestand

Ørret er den dominerende arten på vestsida. Den finnes i nesten alle vann bortsett fra de fire vannene det er gjedde i, og noen få rene abborvann.
Vil du prøve abboren er bl a disse vann å anbefale: Korstjern i vestfjellet, Sjogvatna, Erstjern (bare abbor), Båntjern (bare abbor) eller Kinnshaugkjinnet på Saksumdalskjølen.
Du finner gjedda på begge Stortjerna og Velttjerna på Sørkjølen (Vottestadhøgda) og på Jørstadhøgda.
Harr finnes i både Rinna og Gausa, men det er helst med fluestanga tidlig på våren den er å få.

 

Fåberg vestside består av villmarkspregede skogsområder, langstrakte myrer, ca 30 store og små fiskevann, og et snaufjellsområde lengst i vest. Skjellbreidsfjellet er et yndet turmål for mange fotturister med sine flotte utsiktspunkter som f. eks Prestkjerringa (1060). Herfra kan en på klare dager se både Glittertind i nordvest og Snøhetta på Dovrefjell over 14 mil unna (luftlinje).

Fiskeregler

Stangfiske med en stang er tillatt i alle vann og elver fra isløsning tom

10/9. I Rinna nedenfor Hattestadfallet fom 15/5 tom 31/8, og ørret under

25 cm fanget her skal straks settes ut igjen.

 

I flg vann uten ørret er fiske tillatt hele året: Velttjinnet og Stortjinnet

på Saksumdalskjølen, samt Velttjinnet og Stortjinnet på Bakseterkjølen.

 

Åbbårfiske med ruser er tillatt hele året i flg vann: Storlon, Erstjinnet,

Nordre og Søndre Sjogv, Vismundv og Korstjinnet i vestfjellet, Velttjinnet,

Stortjinnet og Tjinnshaugen på Saksumdalskjølen samt Stortjinnet og

Velttjinnet på Bakseterkjølen.

 

GARNFISKE

Grunneierforeninga har et utvalg finmaska garn og åbbårruser til utlån.

Sjekk vår nettside faaberg-vestfjell.no under fiske eller kontakt

oppsyn for mer info.

 

Antall garn: Det er tillatt med inntil 4 garn pr kort med en samlet lengde

inntil 100 meter. På Hindalssjøen er det tillatt med inntil 5 garn pr kort.

I Nordre og Søndre Sjogvatn, Vismundvatnet, Bjørtjinnet, Skjellbreidsvatnet

og Korstjinnet i Vestfjellet samt Stortjinnet på Bakseterkjølen er

garnfiske tillatt fra isløsning til og med 31/8 kl 10.00. Maskevidden her er

minst to garn maksimum 22 mm, øvrige 2 garn har fri maskevidde.

I Lunken, Auggevatnet og Dingen er garnfiske tillatt fra isløsning tom

30/6 kl 10.00, samt fom 1/8 kl 1700 tom 31/8 kl 10.00. Maskevidden her

skal være 2 garn 22 mm og 2 garn 35 mm, alternativt kan ett eller begge

garna på 35mm erstattes med garn med maks maskevidde 22 mm.

 

For Hindalssjøen er garnfiske tillatt fom 1/8 til og med 10/9 kun for

innenbygdsboende. Maskevidden her skal være 32 mm.

Garn skal settes minst 50 meter fra ut og innfallsos hvis ikke merkepæler

viser noe annet. Det er tillatt å ha garn ute til fangst fra kl 17.00 til kl 10.00

påfølgende dag. Alle garn skal merkes tydelig med eierens navn.

 

Fiskerapport skal sendes foreningen ved sesongslutt!

Rapportskjema finnes på våre nettsider faaberg-vestfjell.no.

 

OTERFISKE

Fiske med oter er tillatt fra både land og båt i perioden fra isløsning til

og med 10/9 på Lunken, Vismundsvatnet, Bjørtjinnet, Skjelbreidsvatnet

samt Nordre og Søndre Sjogvatn.

I Hindalssjøen er oterfiske tillatt fra 1/8 til og med 10/9 og kun for

innenbygdsboende.

 

ISFISKE er tillatt i alle vann.

 

Sesongkortet gjelder tom 30/4 påfølgende år

 

ALL BRUK AV BÅT MED MOTOR / EL-MOTOR ER FORBUDT.

Gode fisketips

Ørret er den dominerende arten på vestsida. Den finnes i nesten alle vann bortsett fra de fire vannene det er gjedde i, og noen få rene abborvann. Det er flere varianter av ørret ettersom det satt ut fisk fra forskjellige klekkerier i tidligere tider, men den gamle fjellørrett-stammen med den gull-gule buken og de røde prikkene finnes fortsatt i vestfjellet.

Abbor er en god matfisk, og for unger er det kanskje litt lettere å få den til å bite enn ørreten. Mark og dupp sommerstid, ellers er den ganske villig til bite på isfiske også f eks på maggott. Vil du prøve åbbår`n er bl a disse vann å anbefale: Korstjern i vestfjellet, Sjogvatna, Erstjern (bare abbor), Båntjern (bare abbor) eller Kinnshaugkjinnet på Saksumdalskjølen.

Gjedde er en kampvillig motstander for sportsfiskeren som ønsker tyngre drag. Effektivt utstyr kan være kraftig haspelstang og wobler eller sluk. Husk å bruk stålfortom for de skarpe tennene gnager fort over sena. Du finner gjedda på begge Stortjerna og Velttjerna på Sørkjølen (Vottestadhøgda) og på Jørstadhøgda.

Harr finnes i både Rinna og Gausa, men det er helst med fluestanga tidlig på våren den er å få. Harren er også en fin matfisk, men den bør være helt blodfersk. (som all anna fisk)
Sik og røye finner du ikke i noen vann på Fåberg vestside selv om slike finnes i våre nabokommuner.
Ørekyte (gålløye) er en uønsket art i våre vann. Den har spredd seg til alle vann og vassdrag og tar mye av næringsgrunnlaget fra annen fisk. Å utrydde gålløya kan en glemme, men fiskeutvalget går aktivt inn for å begrense antallet i flere vann.

 

Gode fiskevann for stangfiske i Fåberg Vestfjell:
Skjellbreidsvann (ørret), Sjogvatna (ørret/abbor), Auggevatnet (ørret), Åltjern (ørret), Dingen (ørret)

Bakseterkjølen har flere fiskevann, bl a er Kroktjernet et godt vann.