Garn- og oterfiske - Fron statsalmenning

Flotte fiskeopplevelser i fjella vest for Gudbrandsdalen, i Espedalen og Skåbu, både i Sør – og Nord – Fron kommune.

Arter

  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Brunørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Fron Fjellstyre

92226453, 41238073

fron@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fron statsalmenning har 19 vann og ca 10 elver/bekker med flotte fiskemuligheter. Det er alt fra veinære vann og elver som i Slangen området og til vann det tar en par timer å gå inn til, som i Børkdalen.

Det er generelt fine ørretbestander i alle vanna og elvene. I Slangen og Olstappen er det også sik.

Utenbygdsboende har også mulighet til å fiske med garn i Olstappen (i statsalmenninga sin del) samt i Slangen og Finnbølstjønn, se egne fiskeregler.

Kart: Jakt- og fiskekart for Fron (Skåbu)

Fiskeregler

Barn under 18 år fisker gratis.
Se forøvrig regelverk knyttet til de respektive fiskekort, og fiskere forplikter å sette seg inn i fiskereglene

Gode fisketips

Bingstjønn, Øvre og Nedre Sprentjønn, Svarttjønnin og Øvre og Nedre Børkdalsvatnet har alle fine bestander av ørret. Litt røye også i Øvre og Nedre Sprentjønn.
Veinære muligheter: Slangselva og Espa er gode fiskeelver for stangsfiskere, sluk, mark, fluefiske.

Andre aktuelle tilbud