Ørret- og abborfiske - Bjerke JFF

Bjerke Jeger og Fiskerforening disponerer fiske i 17 større og mindre skogstjern med tillhørende vassdrag. Bestanden består hovedsakelig av ørret og abbor, men sik er også å få i et av vassdragene.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor
  • Brunørret
  • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Ta av til E16 fra E6 ved Oslo Lufhavn Gardermoen, følg skilting deretter til Nannestad og videre til Maura.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Bjerke Jeger- og Fiskerforening ble stiftet i 1922, og er en forening for jakt-, fiske- og friluftsinteresserte. Vi jobber aktivt for å tilby et stort jakt- og fiskeområde, samt å ha et bredt aktivitetstilbud.​

Vi er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.

 

Følg Berke JFF på Facebook

Kontakt oss

BJERKE JEGER OG FISKERFORENING

Silje Låveg

951 95 295

siljelaaveg@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Fiske etter hovedsakelig abbor og ørret i 17 vann og vassdrag nord i Akershus, Nannestad kommune. Flere rene ørret vann med mulighet for virkelig flott fisk.Flotte muligheter for bruk av båt/kano. Åpene buer og gapahuker ved flere av vannene.

 

Fiskebestand

Flere av de mindre vannene huser rene ørretbestander. Dette er vann som på 80-tallet var fiskedøde, men som gjennom intensivt kultiveringsarbeid nå har fått sunne livskraftige bestander av ørret tilbake.Det blir hvert år tatt ørret på over 1.5kg, med rekord på 4.3kg. Abboren som er den andre dominerende arten er å finne i alle de store vannene samt mange av de mindre. Sik finner en i Leiravassdraget med Stråtjernet som det største fiskevannet innenfor kortområdet.Her har siken flott størrelse.

 

Området er hovedsakelig bestående av barskog og slake ås partier, med innslag av myrer,tjern og større vann. Det meste av terrenget er et stort sammenhengende område med godt utbygd skogsbilvegnett.

Fiskeregler

Fiskekort skal være løst før fisket begynner, medbringes under fisket og fremvises på forlangende.

Fiske med stang og håndsnøre er tillatt, fra land og båt, i alle vann og vassdrag, samt isfiske.
Det er ikke tillatt med motor av noe slag på båt, heller ikke elektrisk motor.

Det er ikke tillatt å benytte faststående redskap , som for eksempel line og garn. Utsett uten tilsyn betraktes som faststående redskap.

Fiske med oter er ikke tillatt.

Ørret kortere enn 25 cm skal levende og minst mulig skadd settes ut igjen.

I bekker og elver og innenfor en sone på 100 meter ved bekke- og elveos, både innløps- og utløpsos, er alt fiske forbudt i oktober måned.

Overtredelse av fiskereglene kan medføre ileggelse av gebyr, oppad begrenset til kr 1.000,-, eller ved grove overtredelser politianmeldelse.

Gode fisketips

Tradisjonelt er det fiske med dupp og mark, samt spinner/slukfiske som har dominert i området. Fluefiske vinner stadig poppulæritet og mange av vannene egner seg godt for dette fisket. De største fiskene er riktignok tatt på mark men det er helt klart muligheter for virkelig flott fisk på flue. Og da spesielt i de mindre vannene hvor fiskepresset er mindre enn i de større sjøene. Ellers trekker pimpel/mormyskafiske mange ut på isen vinterstid, noe som ofte fører til virkelig gode fangster både av ørret og abbor.