Fiske i Alvdal

I Alvdal kan du løse et felles fiskekort som gjelder for en stor del av fiskemulighetene i kommunen. Fem fiskeområder inngår i felleskortet.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Sik
 • Harr
 • Lake

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Alvdal Utmarksråd SA

Jakob Trøan

(+47) 91360373

jakob@nout.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Alvdal Utmarksråd står for administrasjonen av tre fiskekortområder som kultiveres av fiskelag i de respektive områder. Nytt av året er at Glåma Folla Fiskelag SA selger kort i Glåma og Folla. Se under andre tilbud nederst på sida.

Du finner oss også på Fishspot.no.

Information in other languages:
Fishspot.no/en

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Områdene som inngår i felleskortet er:

Glomma og Folla: Elvene Glomma og Folla innenfor Alvdal kommune, og Sølna nedenfor nedstrøms Sølndammen med unntak av fluefiskesone i Folla, se kart..  Elvene ligger lett tilgjengelig i dalbunnen og byr på flere mil med fristinene fiske i kort avstand fra vei.  Her finnes gode bestander av harr og ørret. Fisketid: i Glomma.

Sølndalen:  Elvene Sølna, Veslsølna og Kvislåa.  Sølnsjøen, Breidsjøen, Stråsjøen og Holmsjøen.  Området huser både røye og ørret av flott kvalitet.  Vassdraget egner seg godt for kano.  Det er lett adkomst til flere fiskevann, noe som gjør området barnevennlig for fisketur i fjellheimen. Fisketid: hele året.

Aumdalen og omegn: Området gjelder for Auma m/bekker og tjønner. Kvislåtjønna, Storbekken, Stortjønna og flere mindre tjønner.  Området passer godt for de som liker å gå en fin tur frem til fiskeplasser der det er stille og fredlig.  Her finnes det mye ørret som er fin for stekepana.

Kvebergstjønna:  Kvebergstjønna har både ørret og røye.  Vannet er godt kultivert med utsetting av ørret. Fisketid: 01.06-31.08, også isfiske.

Strålsjøen:  Strålsjøen ligger idyllisk til ved Strålsjøgrenda nær Savalen. Strålsjøen huser både ørret og røye. Fisketid: 01.06. - 31.08.

Mjovatnet, Kjemsjøen, Haustsjøen, Vesltsteitjønna, Søndre Klettsjøen, Velse- og Store Follandstjønna inngår IKKE i felleskortet for Alvdal.

Døgnkort er kun tilgjengelig for hvert enkelt fiskeområde.

 

Fiskeregler

 • Fisketid hele året i Glomma, Sølndalen. Fisketid i Strålsjøen og Kvebergstjønna i perioden 01.06-31.08. Fisketid i øvrige områder er 1.6 - 15.9. Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.
 • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
 • Fredningssoner:
  Ved høyegga dam er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone, avgrenset av en rett linje tvers over elva 180 meter oppstrøms fisketrappa og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa. Ved Barkaldsfossen er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone, avgrenset av en rett linje tvers over elva 60 meter oppstrøms fossen og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Mjovatnet, Kjemsjøen, Haustsjøen, Vesltsteitjønna, Søndre Klettsjøen, Vesle- og Store Follandstjønna og Stortjønna inngår IKKE i felleskortet for Alvdal.

 

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.  Ta med søppel all hjem, miljøet er et felles ansvar.  Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

 

 

 

Veibeskrivelse

Følg Riksveg 3 både sørfra og nordfra.
Du kan også komme til Alvdal ved å ta av E6 på Dovrefjell ved Hjerkinn og kjøre via Folldal.

Andre aktuelle tilbud