Auma i Alvdal

Ørretfiske i bekker og et antall mindre tjern som Kvislåtjønna, Storbekken og Stortjønna. Området passer godt for de som liker å gå en fin tur frem til fiskeplasser der det er stille og fredelig.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Følg Riksveg 3 både sørfra og nordfra.
Du kan også komme til Alvdal ved å ta av E6 på Dovrefjell ved Hjerkinn og kjøre via Folldal.

Om oss

Alvdal Grunneierlag står for administrasjonen av fem fiskekortområder som kultiveres av fiskelag i de respektive områder. Dette er elvestrekninger i dalbunnen og i fjellet samt flere fjellvann.

Alvdal Grunneierlag

 

Du finner oss også på Fishspot.no.

 

Information in other languages:
Fishspot.no/en

Kontakt oss

Alvdal Grunneierlag BA

(+47) 45899259

post@alvdalgrunneierlag.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Sør i Alvdal kommune ligger området Auma.  Her finnes det noen bekker og et antall mindre tjern som Kvislåtjønna, Storbekken og Stortjønna.  Området passer godt for de som liker å gå en fin tur frem til fiskeplasser der det er stille og fredelig. Her finnes det mye ørret som er fin for stekepana.  Aumdalen strekker seg vestover fra Glåmadalføret med sætervei gjennom hele dalen.  Det er oppmerket DNT sti til Kvislåtjønna fra parkeringsplass før Kvislåtsætra.  Storbekkjølen huser både ørret og røye.

 

I Alvdal kan du løse et felles fiskekort som gjelder for en stor del av fiskemulighetene i kommunen. Fem fiskeområder inngår i felleskortet. 

Vedlagte filer

Fiskeregler

 • Fisketid hele året i Glomma, Sølndalen. Fisketid i Strålsjøen og Kvebergstjønna i perioden 01.06-31.08. Fisketid i øvrige områder er 1.6 - 15.9. Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.
 • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
 • Fredningssoner:
  Ved høyegga dam er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone, avgrenset av en rett linje tvers over elva 180 meter oppstrøms fisketrappa og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa. Ved Barkaldsfossen er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone, avgrenset av en rett linje tvers over elva 60 meter oppstrøms fossen og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.  Ta med søppel all hjem, miljøet er et felles ansvar.  Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

 

 

 

Andre aktuelle tilbud