Storaurefiske i Suldalsvatnet

Rogaland sin største innsjø. Innsjøen ligger 68 m.o.h og er på ca 30 kvm. Innsjøen har en tett røyebestand og en fin aurebestand. Kortet gjelder ikke østre del.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra østlandet er raskeste vei over Haukelifjell. Sørfra er det naturlig å kjøre rv.13, Ryfylkevegen.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Suldalsvatnet Grunneigarlag SA

Arve Aarhus

+47 477 50 258

aaarh@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Innsjøen er kjent lokalt for sin bestand av storaure. Storaure på 1-3 kg er relativt vanlig, og hvert år taes fleire aurer på over 5 kg på dorging fra båt. Flere grunneigere langs innsjøen leiger ut båt (se oversikt over båtutleige under "mer tilbyderinformasjon).

Fiskesesongen er lang og det er sjelden is på innsjøen om vinteren.

Fiskekortet for Suldalsvatnet gjelder ikke i østre del, se fiskekort Suldalsvatnet- aust, Roalkvam. 

 

Fiskebestand

Innsjøen har en tett røyebestand og en fin aurebestand. Innsjøen er kjent lokalt for sin bestand av storaure. Storaure på 1-3 kg er relativt vanlig. Hvert år taes flere storaurer på over 5 kg.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Suldalsvatnet er Rogaland sin største innsjø og ligger i Suldal kommune. Store deler av innsjøen er omgitt av bratte fjell, og en er derfor avhengig av båt.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

Fiskereglar for Suldalsvatnet
1. Suldalsvatnet grunneigarlag sel fiskekort på heile laget sitt område, sjå interaktivt detaljkart
2. Fiskekorta gjeld for fiske med stong, handsnøre, oter og garn.
3. Det kan fiskast både frå land og frå båt.
4. Største maskevidde for garnfiske er 24 mm (26 omfar).
5. Garn skal ikkje setjast nærare enn 50 meter frå utløpsosen av elvane: Nesåno, Bråtveitåno, Kvilldalsåno og Helganesåno.
6. Alle garn skal merkast med eigar sitt namn og adresse.
7. Alle som har kjøpt fiskekort pliktar å levera inn fangstrapport over den fangst dei har teke innan 1. desember.
8. Prisar på fiskekort:
o Sesongkort: Familie 1000 kr, enkeltperson 750 kr
o Vekeskort: Familie 500 kr, enkeltperson 350 kr
o Dagskort: Berre enkeltpersonar 150 kr
o Grunneigar, barn og ungdom opp til og med 16 år : ”Gratiskortet”
9. Alle som fiskar pliktar å løyse fiskekort, og medbringe dette for evt kontroll.
10. Brot på dette reglementet inneber at det skal betalast eit gebyr til laget på kr 200 første gong og kr 500 ved seinare høve.
Fiskekortet kjøper du på Inatur – www.inatur.no  

Gode fisketips

Fiskesesongen er lang, og det er sjelden is om vinteren. Båt er nødvendig skal en jakte på storauren. Flere grunneigere langs innsjøen leiger ut båt. Oversikt over båtutleige finner du under "mer tilbyderinnformasjon).