Fiske i Sølndalen

Sølndalen i Alvdals Vestfjell ligger i fjelllandskap med Store Sølenkletten som et ruvende landemerke. Området huser ørret og røye. Vassdraget egner seg godt for kano.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Abbor
 • Røye
 • Harr
 • Brunørret
 • Lake
 • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Følg Riksveg 3 både sørfra og nordfra.
Du kan også komme til Alvdal ved å ta av E6 på Dovrefjell ved Hjerkinn og kjøre via Folldal.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Alvdal Grunneierlag står for administrasjonen av fem fiskekortområder som kultiveres av fiskelag i de respektive områder. Dette er elvestrekninger i dalbunnen og i fjellet samt flere fjellvann.

Alvdal Grunneierlag

 

Du finner oss også på Fishspot.no.

 

Information in other languages:
Fishspot.no/en

Kontakt oss

Alvdal Grunneierlag BA

(+47) 45899259

post@alvdalgrunneierlag.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Øverste del av Sølna- Håan, innehar flere fine kulper der elva snor seg nedover i stiller og stryk.   I Breidsjøen er det ørret av fin kvalitet. Sølnsjøen har store mengder røye, men størrelsen bærer noe preg av antallet.Området har lettest ankomst fra riksvei 29 med setervei som fører helt inn til Nordsjøen i Bredsjøvassdraget.  Det er lett adkomst til flere fiskevann, noe som gjør området barnevennlig for fisketur i fjellheimen.

Området omfatter: Sølna, Breisjøen, Holmsjø, Kvislåa, Veslesølna,Veslsølnsjøen, Stubben og Klett-tjønna.

 

I Alvdal kan du løse et felles fiskekort som gjelder for en stor del av fiskemulighetene i kommunen. Fem fiskeområder inngår i felleskortet. 

Vedlagte filer

Fiskeregler

 • Fisketid hele året i Glomma, Sølndalen. Fisketid i Strålsjøen og Kvebergstjønna i perioden 01.06-31.08. Fisketid i øvrige områder er 1.6 - 15.9. Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.
 • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
 • Fredningssoner:
  Ved høyegga dam er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone, avgrenset av en rett linje tvers over elva 180 meter oppstrøms fisketrappa og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa. Ved Barkaldsfossen er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone, avgrenset av en rett linje tvers over elva 60 meter oppstrøms fossen og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.  Ta med søppel all hjem, miljøet er et felles ansvar.  Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

 

 

 

Andre aktuelle tilbud