Glomma og Folla i Alvdal

Fiske i Glomma, Folla innenfor Alvdal kommune, og Sølna nedenfor nedstrøms Sølndammen. Elvene byr på flere mil med fristende fiske. Her finnes gode bestander av harr og ørret.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Abbor
 • Røye
 • Harr
 • Brunørret
 • Lake
 • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Følg Riksveg 3 både sørfra og nordfra.
Du kan også komme til Alvdal ved å ta av E6 på Dovrefjell ved Hjerkinn og kjøre via Folldal.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Alvdal Grunneierlag står for administrasjonen av fem fiskekortområder som kultiveres av fiskelag i de respektive områder. Dette er elvestrekninger i dalbunnen og i fjellet samt flere fjellvann.

Alvdal Grunneierlag

 

Du finner oss også på Fishspot.no.

 

Information in other languages:
Fishspot.no/en

Kontakt oss

Alvdal Grunneierlag BA

(+47) 45899259

post@alvdalgrunneierlag.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Glomma renner bred og stille mange steder i Alvdal.  Elva er i de stilleflytende områdene kjent for store individer av både ørret og gjedde.  Det finnes også en del storvokst sik der sik på over en kilo ikke er noen sjeldenhet.  Området der Sølna møter Folla, og der Folla renner ut i Glomma har fått tilnavnet «Det gyldne triangel».  Dette skyldes at området kan by på et klassisk godt harrfiske.  Mange fluefiskere setter stor pris på dette området som har en tallrik og god harrbestand.  Både harr og ørret vandrer fra Glomma og opp Folla og nedre deler av Sølna.

 

I Alvdal kan du løse et felles fiskekort som gjelder for en stor del av fiskemulighetene i kommunen. Fem fiskeområder inngår i felleskortet.

 

Vedlagte filer

Fiskeregler

 • Fisketid hele året i Glomma, Sølndalen. Fisketid i Strålsjøen og Kvebergstjønna i perioden 01.06-31.08. Fisketid i øvrige områder er 1.6 - 15.9. Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.
 • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
 • Fredningssoner:
  Ved høyegga dam er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone, avgrenset av en rett linje tvers over elva 180 meter oppstrøms fisketrappa og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa. Ved Barkaldsfossen er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone, avgrenset av en rett linje tvers over elva 60 meter oppstrøms fossen og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.  Ta med søppel all hjem, miljøet er et felles ansvar.  Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

 

 

 

Andre aktuelle tilbud