Fiske i Isteren i Engerdal - rikt fiske i stor natur

Ørret på 3-4 kilo og gjedde på 4-5 kilo er ikke uvanlig. I tillegg stor sik, harr, abbor og lake. Med sin størrelse, og sine tallrike viker, fjorder, holmer og skjær finnes knapt maken i Norge

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Harr
  • Lake
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer


01.01.2020 kl. 09:00

Kontakt selger

Isteren Fiskelag

95024376

thore@joten.net

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er baglimit på to ørretter pr døgn, minstemål 40 cm. Ellers er det ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Isteren ligger på aksen mellom Femunden og Sølenmassivet. I denne sjøen kan man oppleve rikt fiske og stor natur samtidig. Ørret på 3-4 kilo og gjedde på 4-5 kilo er ikke uvanlig. I tillegg stor sik, harr, abbor og lake. Med sin størrelse, og sine tallrike viker, fjorder, holmer og skjær finnes knapt maken i Norge; Sjøen framstår som nokså intim og trygg, til tross for sin utstrekning på nesten 30 kvadratkilometer. Isteren er nokså grunn, og kan være krevende spesielt for større båter. Isteren er populær for kanopadling, og det fiskes fra kano. Tallrike sandstrender gjør det enkelt å gå i land med mindre båter, og finne seg en leirplass. Isteren rommer også et rikt fugleliv med mange sjeldne arter. Det blir forventet at alle som bruker Isteren tar ansvar for natur og dyreliv. All emballasje og søppel tas selvfølgelig med hjem. I nærområdet finnes muligheter for overnatting og båtleie.

 

Generell beskrivelse

-rikt fiske i stor natur

Isteren ligger på aksen mellom Femunden og Sølenmassivet. I denne sjøen kan man oppleve rikt fiske og stor natur samtidig. Ørret på 3-4 kilo og gjedde på 4-5 kilo er ikke uvanlig. I tillegg stor sik, harr, abbor og lake. Med sin størrelse, og sine tallrike viker, fjorder, holmer og skjær finnes knapt maken i Norge; Sjøen framstår som nokså intim og trygg, til tross for sin utstrekning på nesten 30 kvadratkilometer. Isteren er nokså grunn, og kan være krevende spesielt for større båter. Isteren er populær for kanopadling, og det fiskes fra kano. Tallrike sandstrender gjør det enkelt å gå i land med mindre båter, og finne seg en leirplass. Isteren rommer også et rikt fugleliv med mange sjeldne arter. Det blir forventet at alle som bruker Isteren tar ansvar for natur og dyreliv. All emballasje og søppel tas selvfølgelig med hjem. I nærområdet finnes muligheter for overnatting. Båter og kanoer leies ut. Velkommen til Isteren, midt i villmarksriket!

 

Fiskebestand 
Foruten ørret, er Isteren meget rik på sik,harr, gjedde, lake og abbor.
Garnkort for inntil 4 eller inntil 10 garn er tilgjengelig hos våre mange kortselgere. Selges som ukeskort (200 / 400 kr) og årskort. (400/600 kr.) Lovlig maskevidde er 45 og 52 mm. Se øvrige regler på fiskekortet for dette.

 

Fisketips 

Fiske etter ørret foregår stort sett kun fra båt, og da ved dorging. Se ellers sameiets fiskeguide som kan bes tilsendt digitalt. (thore@joten.net)

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Isteren ligger nord I Engerdal kommune, og er omgitt av skog og fjell. Elva Gløta renner fra Femunden ned i Isteren lengst sør i sjøen.
Nordre deler av sjøen inngår nå i det nyopprettede naturreservatet av 2005,
Isteren Bjørneberga naturreservat.

Fiskeregler

Fiskekortet , som skal løses av alle over 16 år , gjelder stangfiske fra land, på is og fra båt. Det tillates 2 stenger/snører pr. fiskekort og maksimum 4 stenger / sluker pr. båt. Minstemål for ørret er 40 cm. Baglimit: 2 ørretter pr fisker pr døgn.Ved isfiske tillates to pilkestikker forutsatt aktivt fiske. (Kontinuerlig oppsyn.)

Det tillates en oter pr båt.
All medbringelse av agn fra andre vassdrag er forbudt, Bruk eller medbringelse av levende agn er forbudt.
Fredningstid: Alt aktivt fiske etter ørret er forbudt i perioden f.o.m 1. september - t.o.m. 15. november.
Vænerlaks er til enhver tid fredet.
Stangkort gir rett til bruk av fiskestang/snøre/krok, samt bruk av håv som hjelpemiddel. Ved dregging(dorging), herunder bruk av dyprigger, tillates inntil to(2)stenger/sluker pr fisker, maksimum fire(4) stenger/sluker pr båt. Det tillates en oter pr båt. Andre redskaper er ikke tillatt.(Herunder bl.a. planerboard og paravan.)
Garnkort: Gir rett til bruk av bunngarn og skal ha maskevidde fra
45 mm til 52 mm. Disse SKAL være tydelig merket med flottør i begge ender påført eiers navn. Flottørene skal være av en farge som vises godt i sjøen.
Garn skal tas opp om morgenen og ikke ligge i sjøen på dagtid.
Unngå å sette garn i trange passasjer eller der de kan være til hinder for for not, dorging og generell ferdsel. Spør kjentfolk om du er i tvil.
Fredningssoner: Alt fiske med bunden redskap er til enhver tid forbudt nærmere enn 100 m fra munningen av Sømåa, Isterfossen, og Gløta.
I tiden f.o.m. 15. oktober t.o.m. 30. november er det forbudt å fiske i området fra Vedholmen til sjøens nordende og vest for Fjerdingsholmen.

Veibeskrivelse

Langs med RV 26, 8 mil sør for Røros, og 10 mil nord for Trysil.