Ørret- og røyefiske i Hoplavassdraget i Levanger

Hoplavassdraget i Nord-Trøndelag ønsker velkommen til flotte fiskeopplevelser. Her finner du det beste ørret- og røyefisket i Trøndelag.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Hoplavassdraget Grunneierlag

Per Annar Myrskog

90555609

perannarmyrskog@hotmail.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Vassdraget blir regnet fra Hoplafossen til alle vatn og tjern som sokner dit. Unntatt er Lynvatnet og Grønningen. I tillegg kommer Åltjønna og Møssingvatnet.

 

Lenke:

Hoplavassdraget Grunneierlag

Fiskeregler

Alle over 18 år må ha løst fiskekort. Ett kort gjelder for: Oter eller dorging, stangfiske med flue, sluk og mark. Isfiske med pilk. 

Annet levende agn enn mark er forbudt ! Garnkort kan løses. (Garnkort = Årskort.) Fiske må da foregå min. 100 meter fra land. Grunneier kan, såfremt garnkort er løst av fisker, gi tillatelse til fiske nærmere land på sin eiendom. Vi anbefaler garnstørrelse 24 og 26 Omfar. Brukes 22 Omfar skal det samtidig settes et 32 Omfar for hvert andre 22 Omfar. Alle garn, liner, teiner, ruser, m.v. må merkes med navn og adresse.

Fiskekort kan ikke overdras. Alle som har fiskekort kan kontrollere andre fiskeres kort. Ulovlig fiske skal meldes styret i grunneierlaget. Fiskekort gir ingen rett til ferdsel, båtplass, parkeringsplass m.v. Fiske og ferdsel må foregå innen rammen av offentlige fiskeregler og friluftsloven.

Vi gjør oppmerksom på at fiskekortet ikke innebærer noen generell tillatelse til parkering. Parker ikke på åker eller eng. Vi har en rekke hyggelige grunneiere rundt vannene. Er du i tvil om parkering så spør du om tillatelse

 

Veibeskrivelse

Østover fra E6 ved Åsen eller Skogn  

Gode fisketips

Sommerfiske er best fra båt. Vi anbefaler markdrag og oterfiske. Båt kan leies hos flere grunneiere rundt vannene. Garnfiske er også mulig. Se fiskereglene

Vi anbefaler å prøve fiskelykken etter ørret i Fossingelva. En sti er opparbeidet fra utløpet av Hoklingen og et hundretalls meter nedover elva. Likeledes finnes en tilrettelagt sti i nedre del av elva. For å komme dit må du gå på sør- og baksiden av skolen i Åsen sentrum. Elvene som renner ut i Movatnet kan også være verdt å prøve.

Isfiske Det kan til tider være et meget godt isfiske på våre tre store vann. Se www.hoplavassdraget.com, hvor vi har merket av tradisjonelt gode røyeplasser på kartet. Det kan også være verdt å forsøke på nye plasser. Vær oppmerksom på isforholdene, spesielt utenfor elver, bekker og ved utløp. Hoplavassdraget Grunneierlag påtar seg ikke ansvar for ferdsel på islagte vann.