Spennende fiske i 1000 vann - Hitra

Hitra byr på spennende fiskemuligheter, om du enten foretrekker bortgjemte fjellvann, vandring på Havmyran eller vann i nærheten av vei. Det er over 1000 fiskevann å velge i mellom.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Hitra Utmarksråd

Arild Gjertsen

95263125

arild.gjertsen@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

 

Øya Hitra er Norges sjuende største (ekskl. Svaldbard) og den største sør for Lofoten. Til sammen er kommunens landareal på 680 kvadratkilometer. Landskapet er sterkt påvirket av havet og naturkreftene, men det er overraskende stor variasjon i topografi, vegetasjon og dyreliv i kommunen. Inne på øya er det store områder med skog, myr og fjell, og det er et mylder av vann.

 

Fiskebestand 
Hitra byr på spennende fiskemuligheter, om du enten foretrekker bortgjemte fjellvann, vandring på Havmyran eller vann i nærheten av vei. Det er over 1000 fiskevann å velge i mellom. De fleste med ørret, men også noen med røye. Det finnes også vassdrag med anadrome fiskeslag (OBS. Egne fiskekort).
Størrelse og mengde fisk varierer en del fra vann til vann. Men det finnes bortgjemte perler som inneholder fisk som setter både stanga og nervene på prøve.

 

Fisketips 
Mark, flue og sluk.

 

 

Anbefalte linker:

Fiskeregler

Felleskortet dekker de fleste fiskevann i kommunen, men noen er ikke med i ordningen. Disse er markert i kartet.

Sjøørret er fredet i alle vassdrag på Hitra.

Se bestemmelser for fiske i fredningssoner ved Grytelva, Laugen, Lakselva, Kvernavassdraget og Straumsvassdraget: https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2009-03-30-372.

 

Fiskeredskap som er brukt i et vann må rengjøres før bruk i annet vann.

Fiskekortet gjelder for 1 stang med mark, flue eller sluk.

Veibeskrivelse

Fra Orkanger følges Fv. 714 til Hitra. Det går en rekke veger rundt øya hvor noen fiskevann er lett tilgjengelig, mens andre betinger at du tar beina og ryggsekken fatt.