Ørretfiske i Numedalslågen Nore og Uvdal

Nore Fiskeforening og Skjønne Elvelag tilbyr fiskekort for Numedalslågen fra Rødbergdammen i nord til grensen mot Rollag i sør.

Arter

  • Ørret
  • Røye
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Nore fiskeforening

Ole Erik Aasen

99540995

ole-erik@stoffstugu.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Nore Fiskeforening og Skjønne Elvelag tilbyr fiskekort for Numedalslågen fra Rødbergdammen i nord til grensen mot Rollag i sør.

Fiskekort for disse områdene kan du kjøpe her på inatur.no.

Fisket i denne delen av Numedalslågen byr på varierte fiskeplasser med stryk og kulper sør for Rødbergdammen, ved Eidsstryken og ved Skahjem. Mellom strykene er det fine fjorder med gode muligheter for fluefiske.

Fisket er delt i to fiskekort hvor det ene går opp til strykene ved Sevle, mens det andre fortsetter opp til Rødbergdammen.
Alt fisket er lett tilgjengelig fra riksvei 40. Det er gode plasser for overnatting, og enkelte steder er det også muligheter for leie av båt.

 

Variasjonen i Numedalslågens karakter fra rolige, stille fjorder og til stryk og kulper gjør at lågen byr på muligheter for fiskere med forskjellige krav, forventninger og fiskelykke. I store deler av vassdraget er det tillatt med oterfiske, og hvis man leier en båt er det mulig å komme ut på dypt vann, med det som kan skjule seg der nede.

 

Fiskebestand
Det er en god bestand av ørret i vassdraget. I tillegg kan man få røye og en og annen sik. Fiskestørrelsen varierer, men det er mulig å gjøre gode fangster på de rette stedene.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 

Området strekker seg fra Sporan bru i nord til Veggli grense i sør. Numedalslågen følger her dalbunnen. Se kart for detaljer om fiskeplasser og grenser.

Fiskeregler

Fiske etter aure er forbudt fra og med 1.oktober til og med 31.desember.
Fiske etter røye, sik og abbor er tillatt hele året.
Det er ikke tillatt å benytte andre redskaper enn stang, håndsnøre, oter og pilk i sammenheng med fiskekortet.

Veibeskrivelse

kesvei 40 løper parallelt med fiskeområdet i hele lengden.