Nordlikortet - Sportsfiske i Lierne

Nordlikortet gir deg tilgang til et mangfold av tilbud som sportsfisker i midtre deler av Lierne kommune. Primært ørrret og røye, men også noen vann med canadarøye, gjedde og harr.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Røye
  • Harr

Beliggenhet

Kontakt selger

Nordlikortet

Nils Vidar Bratlandsmo

99168454

nils.vidar@fjellstyrene.no

Video

Kjøp fiskekort her

Om selger

Nordlikortet er et samarbeid mellom Nordli fjellstyre, Holand-/Djupvanet utmarkslag, Laksjøn grunneierlag, Skjeldbred grunneierlag, grunneiere i Løvsjølia og flere andre private grunneiere i midtre deler av Lierne kommune.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Nordlikortet dekker de de fleste vatn og elver i midtre deler av Lierne kommune. Her finner du et bredt spekter av fisketilbud enten du liker å dorge fra båt i store sjøer, jakte med flue i elv, markfiske i fjellvatn eller isfiske etter røye.

 

Fiskebestand
Ørret er domminerende i de fleste vatn, men røye er også vanlig. I Murusjøen kan du i tillegg fiske etter grov gjedde og kanadarøye, samt sik, harr og lake. De naturgitte forholdene gjør at fisken jevnt over har svært god kondisjon og kvalitet.

I Murusjøen tas det årlig canadarøyer på opp i mot 10 kg.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Området utgjør midtre deler av Lierne kommune, fra svenskegrensen i øst til Grong kommune i vest. Terrenget varierer fra skog og dal ( 300 moh) til høgfjell med fiskbare vann opp til 1000moh. Lengst vest finner du den nesten utilgjengelige Sandøladalen, lengst i øst har Hestkjølen topper opp mot 1400 m

 

Nordlikortet tilbyr ikke refusjon for kjøpte fiskekort

 

Vil DU hjelpe oss å kartlegge søppel i fjellet?

Fjellstyrene i Lierne er med på et pilotprosjekt der vi kartlegger og transporterer ut plast og båtvrak fra fjellet. Du kan bidra med informasjon til oss ved å benytte applikasjonen rydde.no via mobiltelefon eller ved å ta bilde av båtvrak og plast med stedfesting (UTM koordinater). Bilder og koordinater kan sendes til lierne@fjellstyrene.no, som vil følge opp informasjonen. Pilotprosjektet er i samarbeid med blant annet Handelens miljøfond og Norges fjellstyresamband.

Hjelp oss med å holde fjellet rent!

 

Lenker

Fjellstyrene i Lierne

Turistinformasjon Lierne

Nasjonalparkene i Lierne

Lierne Nasjonalparksenter

Lierne gjestegård

Liverten

Fiskeregler

1.Områdene som inngår er avgrenset i henhold til kartskissen "Nordlikortet". Unntatte områder er avmerket på papirutgaven. Alle som fisker forplikter å ha nødvendig kjennskap til gyldighetsområdet.
2. Gytefiske i elvene forbys i perioden 10.9.-25.10.
3. Det anmodes om å forlate fiskeplassen ryddet. Fiskeavfall fjernes eller graves ned.
4. Det kan brukes inntil 2 stenger/ snører kroker under aktivt fiske (10 snører ved isfiske).
5. Fiske med oter og faststående redskap (garn) tillatt i endel vatn.
6. Bruk av levende eller død fisk som agn er ikke tillatt. 

Gode fisketips

Isfiskesesongen er på sitt beste fra mars - mai, og er du ute etter røye så vil vi anbefale en tur inn i Lierne nasjonalpark. Holmvatnet, Akavatnet og Fiskløysvatna er gode røyevatn. Du kan også oppleve godt fiske på de store sjøene i bygda (Sandsjøen, Mellomvatnet, Laksjøen, Løvsjøen)

Fra isen går (normalt rundt 20 mai) starter dorgesesongen på de store sjøene. Både Sandsjøen, Laksjøen og Skjelbredvatna er gode dorgevatn, med mange overnattingstilbud i nærområdet. Henvend Visit Lierne for leie av båt/overnatting (74 34 34 00).

Fra St. Hans begynner også fjellfisket å ta seg opp. Fjellstyrene i Lierne leier ut hytter og båter som ligger strategisk til som utgangspunkt for fjellfiske (se www.fjellstyreneilierne.no).

 

 

Andre aktuelle tilbud