Hemsedal - ørretfiske i særklasse i Hemsila og i fjellet i Hemsedal

Fiskesesongen 2024 varer fra 31.05 kl 08.00-15.09 kl 24.00 Våre fantastiske vann og velkjente elver byr på spennende fiske etter sky ørret omkranset av majestetisk natur.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Abbor

Beliggenhet

Viktige datoer


14.05.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Hemsedal Elveeigarlag

Tor Grøthe

99547799

torgrothe@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Hver fisker kan avlive 1 fisk mellom 30 cm og 38 cm pr. fiskedag i fluesonene. Utenom fluesonene kan hver fisker avlive 2  fisker pr. fiskedag mellom 25 og 35 cm. Når antallet fisk er avlivet skal fisket opphøre til neste dag. Det er forbudt å avlive fisk over 38 cm.

Mer detaljert beskrivelse

Hemsedal Elveeigarlag tilbyr et felles fiskekort for 4 elver og 18 fjellvann. Elvene er av forskjellig karakter - fra stor og stilleflytende,som nedre deler av Hemsil - til mindre elver som Mørkedøla, Buliåen og Grøndøla inneholdende kulper og stryk.
I Hemsedal kan du med samme fiskekort også fiske i 18 fjellvann. Samtlige vann inneholder flott ørret. 
De fleste vannene er lett tilgjengelig fra bilvei. I enkelte vann kan du også leie båt.

Generell beskrivelse

Nedre del av Hemsil renner langsomt, elva er krystallklar og er derfor best egnet for fluefiske. Den ville Hemsilørreten er sky og vanskelig å lure. Prøv å finne vakende fisk, og bruk gjerne en liten døgnflue i enden av snøret. Lang fortom er å foretrekke.
Øvre del av Hemsil har vekslende stryk, men også rolige partier. Ypperlig for alle typer stangfiske. Det blir også her fanget endel stor fisk.
Storevatn, Helsingvatn og Attjedn finner du på vei mot Lykkja. De har en god bestand av fjellørret. Det finnes også abbor, spesielt i Attjern.
Fiskebestand 

God bestand av ørret.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Hemsedal tilbyr flott beliggenhet i nydelig kulturlandskap både nede i dalen, og oppe på fjellet.

Anbefalt lenke:

Fiskeregler

Vi forbeholder oss retten til å kunne justere tilgjengelighet av fisket i elvene gjennom sesongen av forvaltningsmessige hensyn. Det være seg lav vannstand, høye temperaturer osv. Dette vil informeres på inatur og gjennom vår Facebook side. 

Oppsynsaktiviteten styrkes i 2023, og enkelte områder blir video overvåket. Personer blir ikke identifisert. 

Fiskesesongen 2024 varer fra og med 31. mai kl. 08.00 til og med 15. september kl. 24.00 

 

Det må påregnes at fisket i deler av Hemsilvassdraget kan bli stengt i løpet av fiskesesongen.

 

NB ! DET DIGITALE KARTET ER BARE ET GROVRISS OVER FISKEOMRÅDET.

For detaljert fiskekart,klikk på lenken Fiskeguide

 

Fisker du i utmark - husk: 

 • At du ikke bruker levene fisk som agn
 • At du ikke flytter levende fisk til et annet vassdrag.
 • Å tørke fiskeredskap, støvler og vadere før du flytter til et annet vann, for å unngå spredning av levende organismer og sykdom.

 

FISKEREGLER I HEMSEDAL

FISHING RULES go to English page

I tillegg til generelle fiskeregler er det oppprettet fredningssoner i elvene Hemsil og Grøndøla. I fredningssonene er det fiske forbudt - respekter dette. Det er også opprettet vadeforbud i enkelte elvesoner i Hemsil.


UTENOM FLUESONER     

Hemsil med Eikredammen og Grøndøla.

Generelle regler for Hemsedal elveeigarlag er gjeldende med unnatak av punkt 1, 2 og 3 under.

 1. En fiskedag varer fra kl 8.00-24.00. Fiske utenom dette tidsrommet er ikke tillatt. Hver fisker kan avlive 2 fisk pr fiskedag mellom 30-38 cm. Når 2 fisk er avlivet skal fiske opphøre til neste dag.
 2. Barn under 16 år fisker gratis, se generelle bestemmelser. Mothakeløse kroker anbefales.
 3. Det er ikke lov å fiske med levende agn, som f.eks meitemark, maggot og ørekyt

Elveeigarlaget kan på kort varsel stenge områder i Hemsilvassdraget av forvaltningsmessige hensyn. Dette kan f.eks være lav vannføring. Det gis ingen erstatning for fiskekort.             

Informasjon om slike tiltak blir gjort på elveeigarlagets hjemmesider: www.fiskeihemsedal.no og lokale media.

 

FLUESONER

Hemsil og Grøndøla

 1. Det er kun lov å fiske med flue, men også flue og flytedupp. Max 3 fluer på et snøre, kun enkeltkroker. Max krokstørrelse nr 10
 2. Det er forbudt å avlive fisk over 38cm. Hver fisker kan avlive 1 fisk pr fiskedag (08.00-24.00) mellom 30 og 38 cm. Når en fisk er avlivet, skal fiske opphøre til neste dag.
 3. Det er kun lov å benytte mothakeløse kroker (mothakene må være nedklemt). Det skal brukes knutefritt hovnett i fluesonene.
 4. Ved vading skal det vises hensyn til elvens bunnvegetasjon og andre fiskere. Det er ikke lov å vade ut eller krysse elven på fredet område.
 5. Barn under 16 år fisker gratis. Den som fisker, og eventuelt ledsagende voksne forplikter å gjøre seg kjent med fiskeregler og informasjonsfolderen som gjelder for fluesonen i Hemsil og    Grøndøla. Barn kan fiske med den redskap de selv ønsker men av forvaltningsmessige hensyn er det ikke tillatt å fiske med levende agn som meitemark, maggot ørekyte med mer. Fiskekroken skal ha nedklemte mothaker mht gjenutsetting av fisk etter gjeldende bestemmelser. Informasjon om evt endringer legges ut på hjemmesiden: fiskeihemsedal.no

 

GENERELLE REGLER FOR HEMSEDAL ELVEEIGARLAG

 1. Fisket starter1. juni og varer til 15.september. Fiskestart og -slutt tilpasses nærmeste helg.
 2. Det er minstemål for ørret på 25 cm (dette gjelder ikke for Hødnetjedn, Myljotjedn Grytingen og Flatsjø.
 3. Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. Det er kun tillatt med en stang pr fiskekort.
 4. Barn under 16 år fisker gratis. Den som fisker, og eventuelt ledsagende voksne forplikter å gjøre seg kjent med fiskeregler og informasjonsfolderen  som gjelder for fluesonen i Hemsil og Grøndøla.
 5. Følgende sammensetning av snører og kroker er lovlig. 1 stk treblekrok, 1 stk dobbelkrok og 1 stk enkelkrok, eller 3 stk enkelkroker. Ståsnøre, linefiske, oter-fiske, garnfiske, og enhver form for båtfiske er forbudt. Det er forbudt å fiske med ørkyte.
 6. Fiskekort skal fremvises ved forespørsel fra fiskekontrollør. Hvis dette ikke etterkommes, kan kortinnehaver bortvises. Brudd på fiskereglene med anmeldelse, kan medføre beslag av utstyr og en bot på 2500,-
 7. Blødende fisk skal avlives. Om fisk må settes tilbake bør en bruke krokløsertang. Det er viktig å fukte hånden før du tar i fisken.

Det er ønskelig at det utøves bevegelig fiske. Vis hensyn til andre fiskere. Øvrig informasjon se www.fiskeihemsedal.no  

Veibeskrivelse

Oslo-Hønefoss.Gol-Hemsedal ca 2,5 timer med bil.
Fra Nord-Østlandet via Golsfjellet-Robru Hemsedal.
Fra vest Lærdal-Borlaug-Hemsedal.

Gode fisketips


Tørrfluefiske i toppklasse. Fluevalg etter hva som klekker. 
Duppfiske med flueoppheng har vist seg effektivt i fjellvann.