Hemsedal - ørretfiske i særklasse i Hemsila og i fjellet.

På grunn av lite vann i Hemsil, Grøndøla og Mørkedøla stenges alt fiske i disse tre elvene og i Eikredammen fra og med fredag 27. august 2021 og ut fiskesesongen, som avsluttes 15. september 2021.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Abbor

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Oslo-Hønefoss.Gol-Hemsedal ca 2,5 timer med bil.
Fra Nord-Østlandet via Golsfjellet-Robru Hemsedal.
Fra vest Lærdal-Borlaug-Hemsedal.

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Om oss

Kontakt oss

Hemsedal Fiskeforening

V/ Stein Breie

47667253

har-ikke@epost.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Hver fisker kan avlive 1 fisk mellom 30 cm og 38 cm pr. fiskedag i fluesonene. Utenom fluesonene kan hver fisker avlive 2  fisker pr. fiskedag mellom 25 og 35 cm. Når antallet fisk er avlivet skal fisket opphøre til neste dag. Det er forbudt å avlive fisk over 38 cm.

Mer detaljert beskrivelse

På grunn av lite vann i Hemsil, Grøndøla og Mørkedøla stenges alt fiske i disse tre elvene og i Eikredammen fra og med fredag 27. august 2021 og ut fiskesesongen, som avsluttes 15. september 2021.  Med lite vann og høy temperatur på vannet er det ekstra behov for å få ta vare på ørretstammen vår.  Merk, fiske i fjellvannene som administreres av Hemsedal Elveeierlag, er ikke omfattet av stengningen.

 

Hemsedal Fiskeforening tilbyr et felles fiskekort for 4 elver og 18 fjellvann. Elvene er av forskjellig karakter - fra stor og stilleflytende,som nedre deler av Hemsil - til mindre elver som Mørkedøla, Buliåen og Grøndøla inneholdende kulper og stryk.
I Hemsedal kan du med samme fiskekort også fiske i 18 fjellvann. Samtlige vann inneholder flott ørret. 
De fleste vannene er lett tilgjengelig fra bilvei. I enkelte vann kan du også leie båt.

 

Generell beskrivelse

Nedre del av Hemsil renner langsomt, elva er krystallklar og er derfor best egnet for fluefiske. Den ville Hemsilørreten er sky og vanskelig å lure. Prøv å finne vakende fisk, og bruk gjerne en liten døgnflue i enden av snøret. Lang fortom er å foretrekke.
Øvre del av Hemsil har vekslende stryk, men også rolige partier. Ypperlig for alle typer stangfiske. Det blir også her fanget endel stor fisk.
Storevatn, Helsingvatn og Attjedn finner du på vei mot Lykkja. De har en god bestand av fjellørret. Det finnes også abbor, spesielt i Attjern.

Fiskebestand 

God bestand av ørret.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Hemsedal tilbyr flott beliggenhet i nydelig kulturlandskap både nede i dalen, og oppe på fjellet.

 

Anbefalte lenker:

Fiskeregler

Fiskesesongen 2019 varer fra og med torsdag 30. mai kl. 08.00 til og med søndag 15.09 kl. 24.00 

Merk. Da åpningen av fiske er en offentlig fridag kan de som har kjøpt fiskkort for denne dagen også fiske kvelden før fra kl. 18.00 til kl. 24.00

 

NB ! DET DIGITALE KARTET ER BARE ET GROVRISS OVER FISKEOMRÅDET.

For detaljert fiskekart - klikk på PDF filene under.

 

Det er et minstemål for ørret på 25cm. (Gjelder ikke for Hødnetjedn, Myljotjedn og Grytingtjedn)


Fiskekortet er personlig og skal alltid medbringes under fiske. Det er kun tillatt med 1 stang pr. fiskekort og 1 kort pr. person. 


Barn under 16 år fisker gratis og med den fiskeredskap de selv ønsker. Ledsagende voksne som deltar aktivt i barnas fiske, må løse fiskekort selv om de ikke fisker. 


Følgende sammensetning av kroker og snører er lovlig: 1 stk. trebbelkrok , 1 stk. dobbelkrok og 1 stk. enkelkrok eller 3 stk. enkelkroker. 
Ståsnøre, linefiske, oterfiske, garnfiske, fiske med levende agn og enhver form for båtfiske er forbudt.


Fangst/fiskeveske og fiskekort skal fremvises ved forespørsel fra fiskekontrollør. Hvis dette ikke etterkommes, kan kortinnehaver bortvises. Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse, beslag av utstyr og en bot på kr. 2500,- 


Blødende fisk skal avlives. Om fisk må settes tilbake bør en bruke krok-løsertang. 

 

En fiskedag varer fra kl. 08.00 - 24.00. Fiske utenom dette tidsrommet er ikke tillatt. Hver fisker kan avlive 2 fisk pr. fiskedag. Når 2 fisk er avlivet skal fisket opphøre til neste dag.

Gode fisketips


Tørrfluefiske i toppklasse. Fluevalg etter hva som klekker. 
Duppfiske med flueoppheng har vist seg effektivt i fjellvann.