Fiske av fjellørret på Hardangervidda

Beliggenhet i høyfjellet fra Songavatnet til Hellevatnet og vestover til Storhelleflott. Fin fjellørret i over 15 vann og mange elver. Flott turterreng!

Arter

  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Enkleste adkomst er med båt (ikke for liten!) over Songavatnet. Songavannet er regulert, og der kan være stygge grunner langt utpå. Kjør derfor med aktsomhet. Husk også at på høyfjellet kan været snu fort, og det kan blåse godt. Songavannet er stort og kan være farlig hvis en er i mindre båt. Flere har berget livet ved å komme seg på land på holmer!

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Nikolai Selvik

48133644

nikolai.selvik@outlook.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Storheller er et jakt- og fisketerreng i høyfjellet på Hardangervidda. Før krigen var det ørret på 4-5 kg i området, men størrelsen falt drastisk utover, og var nok på sitt laveste rundt 1990 da eksemplarer over en kilo var svært sjeldne. Etter 2000 har det vært en fin fremgang med nye stor-fisk eksemplarer og i alle fall fin gjennomsnitt. Fisken har alltid vært rød og fin i kjøttet og i god kondisjon.

 

Fiskebestand
Det er kun ørret i vannene, normal fin størrelse. Enkelte tider har noen vann, blant annet Filleherbergvannet (Sakrisvannet) og innerste vann i Vassdalen blitt for lite fisket i, og kondisjonen har blitt dårligere (eksemplarer med tynn fisk innimellom). I Songamotjernet er det også for stor tilvekst og mest småfallen fisk.

Beste fiskevann - med stor fisk og gode muligheter for god fangst, er Hellevatnet. Men dette er langt inne. Der er imidlertid også turisthytte og mulighet for forlegning.
Ellers er Viervann og Ormevann svært gode vann der fisken biter godt, og også det midterste vannet i Vassdalen. Lettest er det jo å få fisk i elver og mindre tjern, men da er fisken svært sjelden over 0,5 kg.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Terrenget ligger fra Songavatnet og til Hellevatnet og vestover til Storhellerflot. Dette er på Hardangervidda i Vinje kommune og er over 1000 moh. Terrenget er relativt greit å ta seg frem i, men skal en krysse utenom turstier i ukjent terreng, vil en ofte få litt trøbbel med dvergbjørk, vier og brake. Men man blir fort kjent med terrenget. Husk også at alle vassdrag leder ned til Songa.

 

Lenker

Storheller - et eldorado på høyfjellet

 

Fiskeregler

Ingen begrensninger mht fisketider etc, men som grunneier er jeg svært opptatt av god oppførsel på fjellet. Ingen form for forsøpling aksepteres, men det må gjerne lages bål for koking og steking. Vær også grei å legge fiskeslo under steiner slik at ikke måker får tak i dette. Dette er forebyggende mot bendelorm - noe vi har vært skånte for i Storheller. Bruk selvsagt heller ikke ørekyte eller andre ulovlige fiskemetoder, heldigvis har vi ingen slike forurensninger heller i vannene.

Gode fisketips

Sølvkroken, 12 g bronse har bestanding vært en god krok i Storheller. På isfiske er hvit maggot å anbefale. Du kan gjerne dra oter - et godt redskap også mht bestandsregulering. Ønsker du å gjøre det lettvint å sikre fangst til middagen - så ta gjerne med et par garn. Grovhet på 18 omfar er ideelt for fisk rundt halvkiloet.